RAPORTY BIEŻĄCE 2018
TYTUŁDATAPLIK
Raport bieżący nr 6/2018 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2017 rok 19/02/2018, godz. 15:18pobierz plik

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.02.15

15/02/2018, godz. 12:56pobierz plik

Raport bieżący nr 4/2018 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/02/2018, godz. 12:27pobierz plik

Raport bieżący nr 3/2018 - Terminarz publikacji raportów okresowych w 2018 roku18/01/2018, godz. 12:11pobierz plik

Raport bieżący nr 2/2018 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/01/2018, godz. 13:41pobierz plik

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.01.15

15/01/2018, godz. 13:41pobierz plik

Raport bieżący nr 1/2018 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/01/2018, godz. 11:35pobierz plik