RAPORT ZA I PÓŁROCZE  2016 R
WYSZCZEGÓLNIENIE DATA PLIK
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 2016r 31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM 31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 2016 r. 31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA 31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik
Sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 2016 r. 31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta 31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik
Oświadczenie zarządu w sprawie zgodności półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik