WSKAŹNIKI JEDNOSTKOWE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE2015201420132012
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
0.06%0.36%0.14%-0.67%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.051.131.221.14
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.640.690.630.71
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
0.16%0.81%0.36%-1.81%
WSKAŹNIKI SKONSOLIDOWANE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
2015201420132012
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
0,1%0,6%0,4%-0,8%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1,01,11,11,1
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0,730,770,720,79
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
0,4%1,1%0,4%-2,0%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROE)
zysk netto/kapitał własny
1,5%4,7%1,5%-9,5%