WSKAŹNIKI JEDNOSTKOWE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE20162015201420132012
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
2.12%0.06%0.36%0.14%-0.67%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.281.051.131.221.14
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.680.640.690.630.71
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
5.09%0.16%0.81%0.36%-1.81%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
16.02%0.45%2.61%0.97%-6.24%
WSKAŹNIKI SKONSOLIDOWANE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
20162015201420132012
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
2.64%0.15%0.55%0.21%-0.76%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.271.031.131.151.13
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.740.730.770.720.79
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
5.96%0.40%1.11%0.47%-1.98%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
23.83%1.53%4.89%1.76%-9.72%