cookies
19 stycznia 2016
Prace Serwisowe
24 lutego 2016

BOWIM S.A. publikuje wyniki za III kwartał 2012

Grupa BOWIM będąca czołowym dystrybutorem na rynku wyrobów hutniczych zaprezentował dane finansowe za III kwartał 2012 roku. Od początku roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły ponad 807 mln PLN, natomiast EBIT osiągnął poziom ponad 11 mln PLN.

Na rynku wyrobów hutniczych od pewnego czasu obserwujemy spadek koniunktury oraz spowolnienie gospodarcze, które widoczne jest w polskiej gospodarce. W wyniku tego w III kwartale br. Grupa BOWIM wypracowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 244 mln PLN.

– Pomimo pogarszającej się sytuacji w branży budowlanej oraz wśród dystrybutorów stali i ogólnego spowolnienia gospodarczego, nasza kondycja finansowa pozostaje dobra. W kolejnych kwartałach spodziewamy się utrzymania panujących obecnie trendów i tendencji rynkowych, a także dalszego wzrostu konkurencyjności wśród dystrybutorów. Niemniej jednak oczekujemy, że zakończona inwestycja w spółce zależnej PASSAT-STAL S.A. polegająca na rozbudowie zakładu serwisu stali i wdrożeniu nowej technologii przetwarzania blach o szerokim zakresie grubości, docelowo przyniesie oczekiwane wymierne efekty w następnych kwartałach – mówi Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu BOWIM S.A.

Realizowanie strategii rozwoju Grupy Bowim poprzez rozwój serwisu stali, nabycie nowych linii technologicznych oraz budowę następnej hali produkcyjno-magazynowej pozwoli na poszerzenie wytwarzanego asortymentu. Zwiększeniu ulegną również moce produkcyjne, Grupa wejdzie w kolejne segmenty rynku, a co za tym idzie poprawi swoją rentowność. Po IV kwartale br. będą widoczne pierwsze efekty realizowanej inwestycji.

O BOWIM

Podstawową działalnością Spółki jest handel wyrobami hutniczymi. BOWIM znajduje się w ścisłej czołówce największych dystrybutorów stali w Polsce. Ponadto Firma świadczy usługi, w zakresie produkcji prefabrykatów zbrojeniowych, serwisu poprzecznego i wzdłużnego wyrobów płaskich. Dodatkowo BOWIM prowadzi działalność oświatową tzn. organizuje kursy oraz egzaminy spawania we własnym ośrodku w Sosnowcu.

Grupa BOWIM swoją działalność koncentruje głównie na rynku krajowym. Posiada własną sieć dystrybucyjną, w skład, której wchodzi centrum dystrybucyjno-logistyczne w Sosnowcu wraz z magazynem centralnym, centrum serwisowo-magazynowe w Płocku oraz 7 oddziałów handlowych (Gdańsk, Kielce, Lublin, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa) i 5 magazynów (Jasło, Kielce, Rzeszów, Sławków, Szczecin).

Kontakt dla mediów:
Justyna Wydłowska-Serwatko Kierownik Zespołu Marketingu i PR
Tel. +48 661 988 953 j.wydlowska-serwatko@profescapital.pl

41-200 Sosnowiec / ul. Niwecka 1e
tel. +48 (32) 392 93 00 / fax. 48 (32) 392 93 80
e-mail: firma@bowim.pl / www.bowim.pl
NIP 645-22-44-873 / REGON 277486060 / Kapitał zakładowy wynosi 1.951.464,70 PLN (opłacony w całości) Sąd przechowywania dokumentów Spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII