Grupa BOWIM wśród 500 największych firm
3 grudnia 2015
Kalendarium
15 stycznia 2016

Bowim S.A. złożyła prospekt emisyjny w KNF

Informacje prasowe / 16.03.2011 Bowim S.A. złożyła prospekt emisyjny w KNF

Sosnowiec, 16 marca 2011r.

INFORMACJA PRASOWA

Bowim S.A. złożyła prospekt emisyjny w KNF

Bowim S.A., jeden z liderów na rynku dystrybucji wyrobami hutniczymi, złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Planowany termin rozpoczęcia oferty to II kwartał br. Oferującym jest Dom Maklerski IDM SA. Funkcję Doradcy Finansowego pełni firma PROFESCAPITAL.

Oferta Publiczna obejmuje 1,1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii G. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu.

- Wejście na GPW traktujemy jako kolejny, naturalny etap rozwoju naszej grupy. Jesteśmy jednym z liderów na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce i chcemy tę pozycję umacniać, poprzez dalszy rozwój naszej grupy. Planujemy m.in. rozbudowę własnej sieci dystrybucji poprzez otwieranie nowych placówek handlowych i magazynów. Chcemy też systematycznie powiększać oferowany przez nas asortyment. Jestem zatem przekonany, że model biznesowy, strategia rozwoju i potencjał jakim dysponuje Bowim spotka się z pozytywnym przyjęciem wśród inwestorów giełdowych – mówi Jacek Rożek, Wiceprezes Bowim S.A.

Grupa Bowim jest jednym z liderów na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych. Firma powstała w 1995 roku. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja wyrobów hutniczych, w tym blach, kształtowników, prętów i rur. Dystrybucja produktów odbywa się poprzez własną sieć sprzedaży. W skład sieci dystrybucji wchodzi centrum logistyczno – dystrybucyjne w Sosnowcu oraz dziewięć punktów dystrybucji, dzięki którym Bowim jest w stanie szybko i skutecznie realizować zamówienia swoich klientów. Spółka zajmuje się również produkcją prefabrykatów zbrojeniowych oraz cięciem blach. Świadczy także usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego. Firma oferuje również usługi transportu towarów zakupionych przez kontrahentów.

Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej obejmuje podmiot dominujący Bowim S.A. oraz spółki zależne: Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie, Betstal Sp. z o.o. w Gliwicach oraz Passat-Stal S.A. w Płocku.

Celem strategicznym Grupy Bowim jest ugruntowanie pozycji jednego z liderów rynku dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskiwania wysokich poziomów rentowności sprzedaży netto prowadzonej działalności. Grupa zakłada przeprowadzenie w latach

2011-2014 planu inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie sieci logistyczno-dystrybucyjnej (budowa wielopoziomowej sieci dystrybucyjno-magazynowej), poprzez budowę sieci centrów logistyczno-serwisowych. Firma chce także rozwijać usługi serwisu stali oraz poszerzyć oferowany asortyment.

Głównym akcjonariuszami Bowim S.A. są jej założyciele - Jacek Rożek, Adam Kidała i Jerzy Włodarczyk. Każdy z nich posiada 21,18% akcji w kapitale zakładowym Spółki. Osoby te wchodzą równocześnie w skład Zarządu Bowim S.A. Pozostałe akcje należą do Supernova Found S.A. (19,27% ) oraz Konsorcjum Stali (12,66% ).

W I półroczu 2010 r. Grupa Bowim miała 7,142 mln zł zysku netto wobec 18,325 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 353 mln zł oraz 342 mln zł.

Bowim S.A. jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień. Spółka uzyskała m.in. tytuł „Gazeli Biznesu”, nagrody przyznawanej przez „Puls Biznesu” dla najdynamiczniej rozwijających się firm. Firma posiada również tytuł „Diamentu Forbesa”. Bowim jest członkiem i jednym z założycieli Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

Dodatkowe informacje: Agnieszka Palej - VOICE GROUP Email:a.palej@voicegroup.pl Tel: + 48 508 315 070