puds.pl: Bowim: odbyło się ZWZ
3 grudnia 2015
puds.pl: Bowim: w czerwcu odbędzie się ZWZ
3 grudnia 2015

inwestycje.pl: BOWIM S.A. – stabilny I kwartał 2012 roku


Bowim w mediach / 16.05.2012 inwestycje.pl: BOWIM S.A. – stabilny I kwartał 2012 roku BOWIM S.A., jeden z czołowych dystrybutorów na rynku wyrobów hutniczych, przedstawił raport zawierający wyniki osiągnięte w I kwartale 2012 roku. Analizowany okres okazał się stabilny dla całej Grupy Bowim, zarówno pod względem osiągniętych przychodów, jak i rozwoju poszczególnych segmentów działalności. Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży Bowim S.A. wyniosły ponad 274 mln PLN i były o około 4 % wyższe w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku, natomiast jednostkowy zysk ze sprzedaży spółki wyniósł około 3,2 mln PLN. - Wynik operacyjny Grupy za I kwartał jest dla nas akceptowalny. W styczniu 2012 roku podpisaliśmy umowę na dostawę rur dla PGNiG. Wartość tego kontraktu to 30,7 mln PLN brutto, przewidujemy jego realizację na lipiec tego roku. Zawarcie tej umowy jest istotne dla rozwoju spółki ze względu na dywersyfikacje działalności oraz poprawę rentowności operacyjnej – mówi Jacek Rożek, Wiceprezes Zarządu BOWIM S.A. W pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa BOWIM osiągnęła skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży na poziomie około 282 mln PLN, co stanowi wzrost o 1% w stosunku do porównywalnego okresu 2011 roku. Skonsolidowany zysk ze sprzedaży Grupy osiągnął wyniósł 3,7 mln PLN. - Pomimo niekorzystnych warunków panujących na rynku stali, odnotowaliśmy dodatni wynik operacyjny. Niestety, znaczny wpływ na osiągnięty wynik finansowy Grupy Kapitałowej miała polityka zarządzania ryzykiem, która wygenerowała wysokie koszty finansowe, spowodowane niekorzystnymi dla spółki zmianami kursów walutowych. Jestem przekonany, że z każdym miesiącem wpływ powyższych czynników na wynik będzie coraz mniejszy – dodaje Jacek Rożek, Wiceprezes BOWIM S.A. BOWIM az