RAPORTY BIEŻĄCE 2021
TYTUŁDATAPLIK
Raport bieżący nr 44/2021 - Zakończenie odkupu akcji własnych15/12/2021, godz. 15:14pobierz plik
Raport bieżący nr 43/2021 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/12/2021, godz. 15:13pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2021.12.1515/12/2021, godz. 15:13pobierz plik
Raport bieżący nr 42/2021 - Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umów kredytowych z mBank SA13/12/2021, godz. 13:34pobierz plik
Raport bieżący nr 41/2021 - Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej25/11/2021, godz. 11:17pobierz plik
Raport bieżący nr 40/2021 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2021 19/11/2021, godz. 10:13pobierz plik
Raport bieżący nr 39/2021 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/11/2021, godz. 14:38pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2021.11.1515/11/2021, godz. 14:38pobierz plik
Raport bieżący nr 38/2021 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za trzy kwartały 202103/11/2021, godz. 14:31pobierz plik
Raport bieżący nr 37/2021 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za trzy kwartały 202126/10/2021, godz. 09:55pobierz plik
Raport bieżący nr 36/2021 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/10/2021, godz. 15:01pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2021.10.1515/10/2021, godz. 15:01pobierz plik
Raport bieżący nr 35/2021 - Podpisanie aneksu do Umowy linii wielocelowej z BOŚ SA30/09/2021, godz. 12:33pobierz plik
Raport bieżący nr 34/2021 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/09/2021, godz. 11:52pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2021.09.1515/09/2021, godz. 11:52pobierz plik
Raport bieżący nr 33/2021 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 202114/09/2021, godz. 16:42pobierz plik
Raport bieżący nr 32/2021 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 202119/08/2021, godz. 09:33pobierz plik
Raport bieżący nr 31/2021 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.16/08/2021, godz. 12:47pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2021.08.1316/08/2021, godz. 12:47pobierz plik
Raport bieżący nr 30/2021 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 202102/08/2021, godz. 11:03pobierz plik
Raport bieżący nr 29/2021 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/07/2021, godz. 14:07pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2021.07.1515/07/2021, godz. 14:07pobierz plik
Raport bieżący nr 28/2021 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/06/2021, godz. 14:12pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2021.06.1515/06/2021, godz. 14:12pobierz plik
Raport bieżący nr 27/2021 - Uchwała ZWZ "Bowim" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok31/05/2021, godz. 14:06pobierz plik
Raport bieżący nr 26/2021 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 31.05.202131/05/2021, godz. 14:03pobierz plik
Załącznik nr 1 Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 31.05.202131/05/2021, godz. 14:03pobierz plik
Raport bieżący nr 25/2021 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 31.05.202131/05/2021, godz. 14:00pobierz plik
Załącznik nr 1 Treść uchwał podjętych przez ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 31.05.202131/05/2021, godz. 14:00pobierz plik
Załącznik nr 2 Do uchwały ZWZ "Bowim" S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok31/05/2021, godz. 14:00pobierz plik
Załącznik nr 3 Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach "Bowim" S.A. za lata 2019-202031/05/2021, godz. 14:00pobierz plik
Raport bieżący nr 24/2021 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w Spółce14/05/2021, godz. 18:04pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie art. 6914/05/2021, godz. 18:04pobierz plik
Raport bieżący nr 23/2021 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.14/05/2021, godz. 14:36pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2021.05.1414/05/2021, godz. 14:36pobierz plik
Raport bieżący nr 22/2021 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 202112/05/2021, godz. 13:41pobierz plik
Raport bieżący nr 21/2021 - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 202006/05/2021, godz. 14:30pobierz plik
Raport bieżący nr 20/2021 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 202105/05/2021, godz. 10:49pobierz plik
Raport bieżący nr 19/2021 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ "Bowim" SA na dzień 31.05.202104/05/2021, godz. 10:42pobierz plik
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ "Bowim" S.A. na dzień 31.05.202104/05/2021, godz. 10:42pobierz plik
Załącznik nr 2 Projekty uchwał za ZWZ "Bowim" S.A. w dniu 31.05.202104/05/2021, godz. 10:42pobierz plik
Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ "Bowim" SA w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok04/05/2021, godz. 10:42pobierz plik
Załącznik nr 4 Bowim GK-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok04/05/2021, godz. 10:42pobierz plik
Załącznik nr 5 Bowim SA-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok04/05/2021, godz. 10:42pobierz plik
Raport bieżący nr 18/2021 - Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 202021/04/2021, godz. 10:08pobierz plik
Raport bieżący nr 17/2021 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/04/2021, godz. 13:39pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2021.04.1515/04/2021, godz. 13:39pobierz plik
Raport bieżący nr 16/2021 - Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 202014/04/2021, godz. 14:28pobierz plik
Raport bieżący nr 15/2021 - Podpisanie przez Emitenta oraz spółkę zależną Passat-Stal S.A. umów ramowych z PGNiG SA18/03/2021, godz. 14:41pobierz plik
Raport bieżący nr 14/2021 - Zawarcie Umowy kredytowej z mBank SA16/03/2021, godz. 08:25pobierz plik
Raport bieżący nr 13/2021 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/03/2021, godz. 13:19pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2021.03.1515/03/2021, godz. 13:19pobierz plik
Raport bieżący nr 12/2021 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok15/03/2021, godz. 11:47pobierz plik
Raport bieżący nr 11/2021 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2020 rok08/03/2021, godz. 13:06pobierz plik
Raport bieżący nr 10/2021 - Podpisanie aneksu do Umowy linii wielocelowej z BOŚ SA22/02/2021, godz. 15:22pobierz plik
Raport bieżący nr 9/2021 - Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym i zagranicznym z BOŚ SA22/02/2021, godz. 15:20pobierz plik
Raport bieżący nr 8/2021 - Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringową z polisą w obrocie krajowym z BOŚ SA22/02/2021, godz. 15:19pobierz plik
Raport bieżący nr 7/2021 - Podpisanie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z BOŚ SA22/02/2021, godz. 15:16pobierz plik
Raport bieżący nr 6/2021 - Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki SA16/02/2021, godz. 15:41pobierz plik
Raport bieżący nr 5/2021 - Podpisanie przez Emitenta Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim SA15/02/2021, godz. 12:57pobierz plik
Raport bieżący nr 4/2021 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A. 15/02/2021, godz. 12:36pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2021.02.1515/02/2021, godz. 12:36pobierz plik
Raport bieżący nr 3/2021 - Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umów kredytowych z mBank SA12/02/2021, godz. 11:35pobierz plik
Raport bieżący nr 2/2021 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A. 15/01/2021, godz. 13:53pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2021.01.1515/01/2021, godz. 13:53pobierz plik
Raport bieżący nr 1/2021 - Terminarz publikacji raportów okresowych w 2021 roku08/01/2021, godz. 11:22pobierz plik