RAPORTY BIEŻĄCE 2022
TYTUŁDATAPLIK
Raport bieżący nr 38/2022 - Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki SA22/12/2022, godz. 09:31pobierz plik
Raport bieżący nr 37/2022 - Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umów kredytowych z mBank SA20/12/2022, godz. 13:45pobierz plik
Raport bieżący nr 36/2022 - Spełnienie pierwszego warunku do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 202217/11/2022, godz. 12:50pobierz plik
Raport bieżący nr 35/2022 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za trzy kwartały 202216/11/2022, godz. 12:21pobierz plik
Raport bieżący nr 34/2022 - Uchwała Zarządu "Bowim" SA w sprawie warunkowej wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 202208/11/2022, godz. 09:04pobierz plik
Raport bieżący nr 33/2022 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za trzy kwartały 202228/10/2022, godz. 10:37pobierz plik
Raport bieżący nr 32/2022 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 202212/09/2022, godz. 10:38pobierz plik
Raport bieżący nr 31/2022 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 202208/08/2022, godz. 13:38pobierz plik
Raport bieżący nr 30/2022 - Podpisanie przez Emitenta Umowy ramowej z PeBeKa SA26/07/2022, godz. 14:05pobierz plik
Raport bieżący nr 29/2022 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 202222/07/2022, godz. 13:14pobierz plik
Raport bieżący nr 28/2022 - Podpisanie Umowy Linii Wieloproduktowej z mBank SA30/06/2022, godz. 14:08pobierz plik
Raport bieżący nr 27/2022 - Podpisanie Umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki SA30/06/2022, godz. 07:20pobierz plik
Raport bieżący nr 26/2022 - Zawarcie aneksu do Umowy faktoringowej z Pekao Faktoring Sp. z o.o.23/06/2022, godz. 12:00pobierz plik
Raport bieżący nr 25/2022 - Podpisanie Umowy Faktoringu z ING Commercial Finance SA09/06/2022, godz. 14:32pobierz plik
Raport bieżący nr 24/2022 - Podpisanie Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim SA09/06/2022, godz. 14:32pobierz plik
Raport bieżący nr 23/2022 - Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję06/06/2022, godz. 14:49pobierz plik
Załącznik nr 1 - życiorys Feliks Rożek06/06/2022, godz. 14:49pobierz plik
Załącznik nr 2 - życiorys Jan Kidała06/06/2022, godz. 14:49pobierz plik
Załącznik nr 3 - życiorys Aleksandra Wodarczyk06/06/2022, godz. 14:49pobierz plik
Załącznik nr 4 - życiorys Katarzyna Czerniak06/06/2022, godz. 14:49pobierz plik
Załącznik nr 5 - życiorys Jerzy Biernat06/06/2022, godz. 14:49pobierz plik
Raport bieżący nr 22/2022 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ "Bowim" SA w dniu 06.06.202206/06/2022, godz. 14:48pobierz plik
Załącznik nr 1 - Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ "Bowim" SA w dniu 06.06.202206/06/2022, godz. 14:48pobierz plik
Raport bieżący nr 21/2022 - Uchwała ZWZ "Bowim" SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok06/06/2022, godz. 14:46pobierz plik
Raport bieżący nr 20/2022 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ "Bowim" SA w dniu 06.06.2022 06/06/2022, godz. 14:45pobierz plik
Załącznik nr 1 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ "Bowim" SA w dniu 06.06.202206/06/2022, godz. 14:45pobierz plik
Załącznik nr 2 - Do uchwały ZWZ "Bowim" SA w sprawie zaopiniowania sprawozdania RN o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok06/06/2022, godz. 14:45pobierz plik
Załącznik nr 3 - Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach "Bowim" SA za 2021 rok06/06/2022, godz. 14:45pobierz plik
Raport bieżący nr 19/2022 - Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2022 roku27/05/2022, godz. 17:19pobierz plik
Raport bieżący nr 18/2022 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 202212/05/2022, godz. 13:13pobierz plik
Raport bieżący nr 17/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ "Bowim" SA na dzień 06.06.202209/05/2022, godz. 14:01pobierz plik
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ "Bowim" SA na dzień 06.06.202209/05/2022, godz. 14:01pobierz plik
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na ZWZ "Bowim" SA w dniu 06.06.202209/05/2022, godz. 14:01pobierz plik
Załącznik nr 3 - Do uchwały ZWZ "Bowim" SA w sprawie zaopiniowania sprawozdania RN o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok09/05/2022, godz. 14:01pobierz plik
Załącznik nr 4 - Bowim GK Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok09/05/2022, godz. 14:01pobierz plik
Załącznik nr 5 - Bowim SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok09/05/2022, godz. 14:01pobierz plik
Raport bieżący nr 16/2022 - Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta09/05/2022, godz. 11:20pobierz plik
Załącznik nr 1 - Statut Bowim SA. Tekst jednolity zarejestrowany 06.05.2022.09/05/2022, godz. 11:20pobierz plik
Raport bieżący nr 15/2022 - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 202106/05/2022, godz. 12:48pobierz plik
Raport bieżący nr 14/2022 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 202228/04/2022, godz. 10:00pobierz plik
Raport bieżący nr 13/2022 - Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 202125/04/2022, godz. 12:00pobierz plik
Raport bieżący nr 12/2022 - Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 202111/04/2022, godz. 14:43pobierz plik
Raport bieżący nr 11/2022 - Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki SA05/04/2022, godz. 13:39pobierz plik
Raport bieżący nr 10/2022 - Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki SA05/04/2022, godz. 13:36pobierz plik
Raport bieżący nr 9/2022 - Wypowiedzenie przez Emitenta Umów kredytowych zawartych z Bankiem Ochrony Środowiska SA05/04/2022, godz. 09:53pobierz plik
Raport bieżący nr 8/2022 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2021 rok09/03/2022, godz. 12:36pobierz plik
Raport bieżący nr 7/2022 - Wpływ sytuacji w Ukrainie na działalność Emitenta09/03/2022, godz. 09:30pobierz plik
Raport bieżący nr 6/2022 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2021 rok01/03/2022, godz. 08:27pobierz plik
Raport bieżący nr 5/2022 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ "Bowim" SA w dniu 11.02.202211/02/2022, godz. 13:49pobierz plik
Załącznik 1 - Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na NWZ "Bowim" SA w dniu 11.02.202211/02/2022, godz. 13:49pobierz plik
Raport bieżący nr 4/2022 - Treść uchwał podjętych przez NWZ "Bowim" SA w dniu 11.02.202211/02/2022, godz. 13:47pobierz plik
Załącznik nr 1 - Treść uchwał podjętych przez NWZ "Bowim" SA w dniu 11.02.202211/02/2022, godz. 13:47pobierz plik
Załącznik nr 2 - Do uchwały NWZ "Bowim" SA w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki11/02/2022, godz. 13:47pobierz plik
Załącznik nr 3 - Do uchwały NWZ "Bowim" SA w sprawie przyjęcia zmian oraz tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej11/02/2022, godz. 13:47pobierz plik
Raport bieżący nr 3/2022 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ "Bowim" SA na dzień 11.02.202214/01/2022, godz. 13:27pobierz plik
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ "Bowim" SA na dzień 11.02.202214/01/2022, godz. 13:27pobierz plik
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na NWZ "Bowim" SA w dniu 11.02.202214/01/2022, godz. 13:27pobierz plik
Załącznik nr 3 - Tekst jednolity Statutu "Bowim" SA14/01/2022, godz. 13:27pobierz plik
Załącznik nr 4 - Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej "Bowim" SA14/01/2022, godz. 13:27pobierz plik
Raport bieżący nr 2/2022 - Terminarz publikacji raportów okresowych w 2022 roku13/01/2022, godz. 16:04pobierz plik
Raport bieżący nr 1/2022 - Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej03/01/2022, godz. 08:42pobierz plik