RAPORTY BIEŻĄCE 2023
TYTUŁDATAPLIK
Raport bieżący nr 20/2023 - Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umów kredytowych z mBank SA22/12/2023 godz. 11:03pobierz plik
Raport bieżący nr 19/2023 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 202306/11/2023 godz. 11:01pobierz plik
Raport bieżący nr 18/2023 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartały 202327/10/2023 godz. 12:12pobierz plik
Raport bieżący nr 17/2023 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 202329/08/2023 godz. 14:27pobierz plik
Raport bieżący nr 16/2023 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 202322/08/2023 godz. 11:02pobierz plik
Raport bieżący nr 15/2023 - Zawarcie Aneksu do Umowy Faktoringu z ING Commercial Finance Polska SA20/07/2023 godz. 11:43pobierz plik
Raport bieżący nr 14/2023 - Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim SA20/07/2023 godz. 11:42pobierz plik
Raport bieżący nr 13/2023 - Decyzja Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej utrzymująca zaskarżoną przez Passat-Stal SA decyzję PARP nakazującą częściowy zwrot dotacji23/06/2023 godz. 17:05pobierz plik
Raport bieżący nr 12/2023 - Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję20/06/2023 godz. 13:03pobierz plik
Załącznik nr 1 - Życiorys Adam Kidała20/06/2023 godz. 13:03pobierz plik
Załącznik nr 2 - Życiorys Jacek Rożek20/06/2023 godz. 13:03pobierz plik
Załącznik nr 3 - Życiorys Jerzy Wodarczyk20/06/2023 godz. 13:03pobierz plik
Raport bieżący nr 11/2023 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Bowim SA w dniu 20.06.202320/06/2023 godz. 13:02pobierz plik
Załącznik nr 1 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Bowim SA w dniu 20.06.202320/06/2023 godz. 13:02pobierz plik
Raport bieżący nr 10/2023 - Uchwała ZWZ Bowim SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok20/06/2023 godz. 13:01pobierz plik
Raport bieżący nr 9/2023 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bowim SA w dniu 20.06.202320/06/2023 godz. 13:00pobierz plik
Załącznik nr 1 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bowim SA w dniu 20.06.202320/06/2023 godz. 13:00pobierz plik
Załącznik nr 2 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok20/06/2023 godz. 13:00pobierz plik
Raport bieżący nr 8/2023 - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 202229/05/2023 godz. 14:02pobierz plik
Raport bieżący nr 7/2023 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 20.06.202323/05/2023 godz. 13:05pobierz plik
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 20.06.202323/05/2023 godz. 13:05pobierz plik
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA w dniu 20.06.202323/05/2023 godz. 13:05pobierz plik
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok23/05/2023 godz. 13:05pobierz plik
Załącznik nr 4 - Bowim GK Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok23/05/2023 godz. 13:05pobierz plik
Załącznik nr 5 - Bowim SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok23/05/2023 godz. 13:05pobierz plik
Załącznik nr 6 - Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Bowim SA za 2022 rok23/05/2023 godz. 13:05pobierz plik
Raport bieżący nr 6/2023 - Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 202218/05/2023 godz. 14:44pobierz plik
Raport bieżący nr 5/2023 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 202311/05/2023 godz. 12:21pobierz plik
Raport bieżący nr 4/2023 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za I kwartał 202328/04/2023 godz. 14:50pobierz plik
Raport bieżący nr 3/2023 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2022 rok03/04/2023 godz. 14:35pobierz plik
Raport bieżący nr 2/2023 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2022 rok15/03/2023 godz. 10:36pobierz plik
Raport bieżący nr 1/2023 - Terminarz publikacji raportów okresowych w 2023 roku04/01/2023 godz. 11:53pobierz plik