RAPORT ZA I PÓŁROCZE  2020 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 202021/9/2020pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM21/9/2020pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 202021/9/2020pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA21/9/2020pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 202021/9/2020pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego21/9/2020pobierz plik