RAPORT ZA I PÓŁROCZE  2021 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 202117/9/2021pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM17/9/2021pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 202117/9/2021pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA17/9/2021pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 202117/9/2021pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego17/9/2021pobierz plik