RAPORT ZA I PÓŁROCZE  2022 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 202215/9/2022pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM15/9/2022pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 202215/9/2022pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA15/9/2022pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 202215/9/2022pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego15/9/2022pobierz plik