JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim SA za 2016 r.4/4/2017pobierz plik
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA za 2016 r.4/4/2017pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA za 2016r.4/4/2017pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych4/4/2017pobierz plik
Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA4/4/2017pobierz plik
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2016 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2016r.4/4/2017pobierz plik
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za 2016r.4/4/2017pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim za 2016r.4/4/2017pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Bowim4/4/2017pobierz plik
Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności GK Bowim4/4/2017pobierz plik