JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2021 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 202114/4/2022pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim SA za 202114/4/2022pobierz plik
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA za 202114/4/2022pobierz plik
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA za 2021 (XADES)14/4/2022pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA14/4/2022pobierz plik
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA14/4/2022pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Bowim SA14/4/2022pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim oraz Sprawozdania finansowego Bowim SA za 202114/4/2022pobierz plik
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2021 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 202114/4/2022pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2021 (PDF)14/4/2022pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2021 (ESEF)14/4/2022pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2021 (XADES)14/4/2022pobierz plik
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za 202114/4/2022pobierz plik
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za 2021 (XADES)14/4/2022pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim14/4/2022pobierz plik
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim14/4/2022pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Grupie Kapitałowej Bowim14/4/2022pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za 202114/4/2022pobierz plik