Sławomir Święcki

Директор филиала
Tel.: +48 (41) 347 08 90
mobile: +48 661 917 041
fax: +48 (41) 347 08 91
s.swiecki@bowim.pl

ФИЛИАЛ Кельце

ul. Batalionów Chłopskich 71
25-323 Kielce
tel.: +48 /41/ 347 08 90, fax.: +48 /41/ 347 08 91