WSKAŹNIKI JEDNOSTKOWE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE20172016201520142013
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
1.37%2.12%0.06%0.36%0.14%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.351.281.051.131.22
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.680.680.640.690.63
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
4.39%5.09%0.16%0.81%0.36%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
13.91%16.02%0.45%2.61%0.97%
WSKAŹNIKI SKONSOLIDOWANE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
20172016201520142013
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
1.66%2.64%0.15%0.55%0.21%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.331.271.031.131.15
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.750.740.730.770.72
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
4.75%5.96%0.40%1.11%0.47%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
19.00%23.83%1.53%4.89%1.76%