WSKAŹNIKI JEDNOSTKOWE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE20222021202020192018
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
3.91%6.00%1.16%0.12%0.71%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
2.251.661.331.371.27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.460.580.670.690.73
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
17.37%22.32%3.71%0.41%2.25%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
32.09%53.38%11.21%1.32%8.18%
WSKAŹNIKI SKONSOLIDOWANE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
20222021202020192018
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
4.05%6.79%1.45%0.25%0.84%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
2.301.651.371.401.26
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.470.610.720.750.78
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
17.68%22.67%4.18%0.77%2.37%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
33.32%57.62%14.78%3.05%10.79%