WSKAŹNIKI JEDNOSTKOWE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE20202019201820172016
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
1.16%0.12%0.71%1.37%2.12%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.331.371.271.351.28
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.670.690.730.680.68
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
3.71%0.41%2.25%4.39%5.09%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
11.21%1.32%8.18%13.91%16.02%
WSKAŹNIKI SKONSOLIDOWANE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
20202019201820172016
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
1.45%0.25%0.84%1.66%2.64%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.371.401.261.331.27
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.720.750.780.750.74
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
4.18%0.77%2.37%4.75%5.96%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
14.78%3.05%10.79%19.00%23.83%