WSKAŹNIKI JEDNOSTKOWE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE20182017201620152014
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
0.71%1.37%2.12%0.06%0.36%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.271.351.281.051.13
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.730.680.680.640.69
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
2.46%4.39%5.09%0.16%0.81%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
8.39%13.91%16.02%0.45%2.61%
WSKAŹNIKI SKONSOLIDOWANE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
20182017201620152014
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
0.84%1.66%2.64%0.15%0.55%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.261.331.271.031.13
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.780.750.740.730.77
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
2.60%4.75%5.96%0.40%1.11%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
11.16%19.00%23.83%1.53%4.89%