WSKAŹNIKI JEDNOSTKOWE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE20232022202120202019
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
0.64%3.91%6.00%1.16%0.12%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.932.251.661.331.37
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.410.460.580.670.69
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
2.33%17.37%22.32%3.71%0.41%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
3.97%32.09%53.38%11.21%1.32%
WSKAŹNIKI SKONSOLIDOWANE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
20232022202120202019
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
0.65%4.05%6.79%1.45%0.25%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.992.301.651.371.40
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.430.470.610.720.75
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
2.34%17.68%22.67%4.18%0.77%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
4.06%33.32%57.62%14.78%3.05%