WSKAŹNIKI JEDNOSTKOWE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE20212020201920182017
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
6.00%1.16%0.12%0.71%1.37%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.661.331.371.271.35
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.580.670.690.730.68
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
22.32%3.71%0.41%2.25%4.39%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
53.38%11.21%1.32%8.18%13.91%
WSKAŹNIKI SKONSOLIDOWANE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
20212020201920182017
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
6.79%1.45%0.25%0.84%1.66%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.651.371.401.261.33
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.610.720.750.780.75
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
22.67%4.18%0.77%2.37%4.75%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
57.62%14.78%3.05%10.79%19.00%