WSKAŹNIKI JEDNOSTKOWE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE20192018201720162015
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
0.12%0.71%1.37%2.12%0.06%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.371.271.351.281.05
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.690.730.680.680.64
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
0.41%2.25%4.39%5.09%0.16%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
1.32%8.18%13.91%16.02%0.45%
WSKAŹNIKI SKONSOLIDOWANE
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE
20192018201720162015
Rentowność netto
zysk netto/przychody ze sprzedaży
0.25%0.84%1.66%2.64%0.15%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
aktywa bieżące (aktywa obrotowe)/zobowiązania bieżące (zobowiązania krótkoterminowe)
1.401.261.331.271.03
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
zobowiązania ogółem/aktywa ogółem
0.750.780.750.740.73
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
zysk netto/aktywa ogółem
0.77%2.37%4.75%5.96%0.40%
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
zysk netto/kapitał własny
3.05%10.79%19.00%23.83%1.53%