O NAS

Jesteśmy jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku.

Oferujemy szeroki asortyment wyrobów ze stali węglowej, na który składają się zarówno produkty polskich producentów stali, jak i produkty z importu.

Siedziba główna, która w styczniu 2007 r. została przeniesiona z Tarnowskich Gór do Sosnowca, oraz filie (Gdańsk, Kielce, Lublin, Płock, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa) i magazyny (Magazyn Główny Sosnowiec, Sławków, Szczecin) tworzą ogólnopolską sieć dystrybucji. Umożliwia ona szybką i sprawną realizację zleceń.

W roku 2016 obsłużyliśmy 3161 klientów z różnych branż, dostarczając 430.705 ton stali.

Logistykę wspiera innowacyjny system informatyczny umożliwiający zarządzanie asortymentem oraz bieżącą kontrolę stanów magazynowych.
Doświadczona kadra gwarantuje z kolei wysoką jakość świadczonych usług.

Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, prowadzimy produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Świadczymy również usługi cięcia poprzecznego, wzdłużnego blach gorącowalcowanych, zimnowalcowanych i ocynkowanych oraz produkcji profili zimonogiętych a także usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego oraz mieszkaniowego. Poprzez outsourcing oferujemy usługi transportu towarów, zakupionych przez kontrahentów.

Bardzo dobre kontakty z producentami stali umożliwiają nam terminową realizacje dużych kontraktów przy zapewnieniu jakości dostarczanych wyrobów. Każde zamówienie, niezależnie od wielkości, traktujemy z jednakowym zaangażowaniem. Często zajmujemy się kompletacją dostaw. Z wieloma Klientami mamy podpisane długoterminowe umowy na dostawy stali.

« 1 z 2 »
HISTORIA

Firma „Bowim” powstała w 1995 r. jako spółka cywilna działająca w branży dystrybucji wyrobów hutniczych.

W 1999 roku firma przystąpiła do Polskiej Unii Dystrybutorów Stali („PUDS”) jako członek założyciel.

W 2001 roku, w wyniku dynamicznego rozwoju firma przekształcona została w Spółkę Akcyjną.

W 2005 roku na bazie oddziału w Rzeszowie, „Bowim” S.A. utworzył spółkę zależną Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. obejmując udziały w kapitale założycielskim powyższej spółki stanowiące 75% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania praw z 85,7% głosów na zgromadzeniach wspólników Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o.

W 2007 r. spółka przeniosła swoją siedzibę główną z Tarnowskich Gór do Sosnowca.

W 2007 roku „Bowim” S.A. nabył 80% udziałów w kapitale zakładowym Betstal Sp. z o.o. a spółka zależna Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Centrostal- Jasło Sp. z o.o., inkorporując ją w całości w 2008 roku.

W 2010 roku „Bowim” S.A. nabył 100% akcji w spółce Passat-Stal S.A.

W 2011 roku „Bowim” S.A. nabył 10% udziałów w spółce Betstal Sp. z o.o.

W dniu 25 stycznia 2012 roku akcje Spółki „Bowim” SA z powodzeniem zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wejściu Spółki na GPW nie towarzyszyła emisja akcji. Do obrotu wprowadzonych zostało łącznie 13.139.647 akcji zwykłych na okaziciela serii B, D, E i F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W dniu 25 sierpnia 2015 roku „Bowim” S.A. objął 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Betstal o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł

ZARZĄD
JACEK ROŻEK – WICEPREZES ZARZĄDU

Kadencja: 08.05.2017 – 08.05.2022r.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI – EKONOMIA I FINANSE

Pan Jacek Rożek pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 19 lutego 2001 roku.

Pan Jacek Rożek posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier): ukończył w 1992 roku studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; kierunek: Metalurgia; specjalność: Plastyczna przeróbka metali.

Ponadto, Pan Jacek Rożek ukończył w 1999 roku studia podyplomowe: Zarządzanie oparte o strukturę programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w 1993 roku Studium gospodarki rynkowej marketingu na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Pan Jacek Rożek kolejno pracował:

 • w latach 1992-1998 w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym Enpol Sp. z o.o. w Gliwicach jako Główny Specjalista ds Marketingu oraz Kierownik Działu Handlowego Kompensat i Rozliczeń;

 • w okresie od grudnia 1995 – 18 lutego 2001 roku w Bowim s.c. w Tarnowskich Górach jako Wspólnik;

 • w okresie od 19 lutego 2001 roku -03 stycznia 2010 roku u Emitenta jako Dyrektor Strategii i Organizacji;

 • w okresie od 04 stycznia 2010 roku u Emitenta jako Dyrektor ds. Finansowych.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jacek Rożek, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, pełnił oraz obecnie pełni następujące funkcje:

 • członka Rady Nadzorczej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie (od 2006 roku do chwili obecnej);

 • członka Rady Nadzorczej Passat-Stal S.A. z siedzibą w Białej (od 2010 roku do chwili obecnej).

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jacek Rożek, poza byciem akcjonariuszem Emitenta, był wspólnikiem/akcjonariuszem następujących spółek kapitałowych lub osobowych:

 • Bowim-Serwis Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach (od 21 sierpnia 2003 roku do 18 lutego 2009 roku). Od dnia 2 kwietnia 2009 r.spółka prowadziła działalność pod firmą „Piec-Engineering” sp. z o.o. (MSiG 76/2009 (3179)). Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy z dnia 9 października 2009 r. (sygn. XII GU 37/09) otworzono upadłość spółki obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie spółka działa pod firmą „Piec-Engineering” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (MSiG 248/2009 (3351));

 • Bowim (Ireland) Limited w Portlaoise, Irlandia (od 29 lipca 2005 roku do 30 maja 2008 roku).
ADAM KIDAŁA – WICEPREZES ZARZĄDU

Kadencja: 08.05.2017 – 08.05.2022r.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI – ZAKUPY

Pan Adam Kidała pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 19 lutego 2001 roku.

Pan Adam Kidała posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier): ukończył w 1991 roku studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach; specjalność: Budownictwo.

Ponadto, Pan Adam Kidała ukończył w 1999 roku studia podyplomowe: Zarządzanie oparte o strukturę programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Adam Kidała kolejno pracował:

 • w okresie od 18 lutego 1992 roku – 29 lutego 1996 roku w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Inpol H. Wirzbicka-Klok, Z. Klok s.c. w Tarnowskich Górach jako Handlowiec, Zastępca Dyrektora ds. Handlowych oraz Kierownik Działu Windykacji i Kompensat;

 • w okresie od grudnia 1995 – 18 lutego 2001 roku w Bowim s.c. w Tarnowskich Górach jako Wspólnik;

 • w okresie od 19 lutego 2001 roku do 03 stycznia 2010 roku u Emitenta jako Dyrektor Finansowy;

 • w okresie od 04 stycznia 2010 roku u Emitenta jako Dyrektor ds. Zakupów.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Adam Kidała poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie (od 2006 roku).

Obecnie, Pan Adam Kidała, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz członka Rady Nadzorczej Passat-Stal S.A. z siedzibą w Białej (od 2010 roku do chwili obecnej).

W okresie ostatnich 5 lat Pan Adam Kidała, poza byciem akcjonariuszem Emitenta, był wspólnikiem/akcjonariuszem Bowim (Ireland) Limited w Portlaoise, Irlandia (od 29 lipca 2005 roku do 30 maja 2008 roku).

Obecnie Pan Adam Kidała, poza byciem akcjonariuszem Emitenta, nie jest wspólnikiem/akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych.

JERZY WODARCZYK – WICEPREZES ZARZĄDU

Kadencja: 08.05.2017 – 08.05.2022r.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI – SPRZEDAŻ

Pan Jerzy Wodarczyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 19 lutego 2001 roku.

Pan Jerzy Wodarczyk posiada wykształcenie średnie: ukończył w 1987 roku Liceum Zawodowe w Tarnowskich Górach; profil: Elektromechanika urządzeń przemysłowych.

Pan Jerzy Wodarczyk kolejno pracował:

 • w latach 1987-1988 w Zakładzie Urządzeń Komputerowych Mera-Elzab S.A. w Zabrzu jako Telemonter;

 • w latach 1990-1992 w Jednostce Wojskowej Nr 3635 w Tarnowskich Górach jako Elektromechanik;

 • w latach 1992-1996 w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Inpol H. Wierzbicka, R. Kuchta s.c. w Tarnowskich Górach jako Dyrektor Oddziału;

 • w okresie od grudnia 1995 – 18 lutego 2001 roku w Bowim s.c. w Tarnowskich Górach jako Wspólnik;

 • w okresie od 19 lutego 2001 roku u Emitenta jako Dyrektor Handlowy.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jerzy Wodarczyk, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta pełnił oraz obecnie pełni następujące funkcje:

 • członka Rady Nadzorczej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie (od 2006 roku),
 • członka Rady Nadzorczej Passat-Stal S.A. z siedzibą w Białej (od 2010 roku do chwili obecnej).

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jerzy Wodarczyk, poza byciem akcjonariuszem Emitenta był wspólnikiem/akcjonariuszem następujących spółek kapitałowych lub osobowych:

 • Bowim-Serwis Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach (od 21 sierpnia 2003 roku do 18 lutego 2009 roku). Od dnia 2 kwietnia 2009 r. spółka prowadziła działalność pod firmą „Piec-Engineering” sp. z o.o. (MSiG 76/2009 (3179)). Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy z dnia 9 października 2009 r. (sygn. XII GU 37/09) otworzono upadłość spółki obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie spółka działa pod firmą „Piec-Engineering” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (MSiG 248/2009 (3351));

 • Bowim (Ireland) Limited w Portlaoise, Irlandia (od 29 lipca 2005 roku do 30 maja 2008 roku).
RADA NADZORCZA
LP.SKŁAD RADY NADZORCZEJKADENCJAKRYTERIUM NIEZALEŻNOŚCICV
1.

Feliks Rożek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

25.05.2016 – 25.05.2021

NIE

Pobierz plik

2.

Jan Kidała – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

25.05.2016 – 25.05.2021

NIE

Pobierz plik

3.

Aleksandra Wodarczyk – Członek Rady Nadzorczej

25.05.2016 – 25.05.2021

NIE

Pobierz plik

4.

Marek Mańka – Członek Rady Nadzorczej

20.10.2017 – 25.05.2021

TAK

Pobierz plik

5.

Sobiesław Szefer – Członek Rady Nadzorczej

25.05.2016 – 25.05.2021

TAK

Pobierz plik

6.

Janusz Koclęga – Członek Rady Nadzorczej

25.05.2016 – 25.05.2021

TAK

Pobierz plik

7.

Tadeusz Borysiewicz – Członek Rady Nadzorczej

25.05.2016 – 25.05.2021

TAK

Pobierz plik

KOMITET AUDYTU

W ramach Rady Nadzorczej „Bowim” SA od 2013 roku funkcjonuje komitet audytu powołany do życia uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca 2013 roku, przyjętą na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku.

W skład komitet audytu wchodzą:
1) Pan Sobiesław Szefer,
2) Pan Marek Mańka,
3) Pan Feliks Rożek

Do zadań komitetu Audytu należy w szczególności:
1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki
2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
4) monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz firmy audytorskiej.
5) inne zadania określone przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ostatnia aktualizacja: 20.10.2017 r.

KARIERA

Szukamy osób, które chcą współtworzyć i brać aktywny udział w rozwoju naszej firmy.

Stawiamy na ludzi wyróżniających się osobowością, otwartych na nowe wyzwania, ambitnych i chętnych do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Jeśli chcesz sprawdzić swój potencjał – dołącz do nas.

Prześlij na adres e-mail: firma@bowim.pl CV wraz z krótką informacją o sobie z poniższym oświadczeniem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr133 poz.883).

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi osobami.