JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
List Zarządu „Bowim” SA do Akcjonariuszy2016-03-21pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim SA za 2015 r.2016-03-21pobierz plik
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego "Bowim" SA za 2015 r.2016-03-21pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności „Bowim” SA za 2015r.2016-04-05pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych2016-03-21pobierz plik
Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „Bowim” S.A.2016-03-21pobierz plik
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2015 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
List Zarządu "Bowim" S.A. do Akcjonariuszy2016-03-21pobierz plik
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Bowim" za 2015 r.2016-03-21pobierz plik
Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności GK "Bowim" 2016-03-21pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Bowim" za 2015 r.2016-04-05pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „Bowim” za 2015 r.2016-03-21pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych2016-03-21pobierz plik