JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2019 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 2019 r.15/4/2020pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim S.A. za 2019 r.15/4/2020pobierz plik
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim S.A. za 2019 r.15/4/2020pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Bowim S.A.15/4/2020pobierz plik
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim S.A.15/4/2020pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce Bowim S.A.15/4/2020pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Bowim S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bowim oraz Sprawozdania finansowego Spółki Bowim S.A. za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.15/4/2020pobierz plik
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2019 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 2019 r.15/4/2020pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2019 r.15/4/2020pobierz plik
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za 2019 r.15/4/2020pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim15/4/2020pobierz plik
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim15/4/2020pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Grupie Kapitałowej Bowim15/4/2020pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Bowim S.A. oraz Grupy Kapitałowej Bowim oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.15/4/2020pobierz plik