RAPORTY BIEŻĄCE 2019
TYTUŁDATAPLIK
Raport bieżący nr 40/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.13/12/2019, godz. 15:11pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.12.1313/12/2019, godz. 15:11pobierz plik
Raport bieżący nr 39/2019 - Informacja o wydaniu przez NSA wyroku uwzględniającego skargę Emitenta o sygn. I FSK 1609/18 dotyczącego decyzji Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu z dnia 29.09.2017 r. określającej kwotę zobowiązania podatkowego Bowim S.A. za styczeń - sierpień 2012 r., o numerze 388000-CKK- 3.4103.1.2017.1612/12/2019, godz. 14:49pobierz plik
Raport bieżący nr 38/2019 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy eFinancing o finansowanie dostawców z Bankiem Pekao SA04/12/2019, godz. 15:33pobierz plik
Raport bieżący nr 37/2019 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Pekao SA04/12/2019, godz. 15:27pobierz plik
Raport bieżący nr 36/2019 - Informacja o wydaniu przez NSA wyroku o sygn. I FSK 1462/17 dotyczącego decyzji DIAS w Katowicach z dnia 23.09.2016 r. nr 2401-PT-1-1.4213.139-143.2016/AWE1 określającej kwotę zobowiązania podatkowego Bowim S.A. za miesiące od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. 21/11/2019, godz. 15:01pobierz plik
Raport bieżący nr 35/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/11/2019, godz. 13:30pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.11.1515/11/2019, godz. 13:30pobierz plik
Raport bieżący nr 34/2019 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 201913/11/2019, godz. 10:33pobierz plik
Raport bieżący nr 33/2019 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych GK Emitenta za trzeci kwartał 201906/11/2019, godz. 13:36pobierz plik
Raport bieżący nr 32/2019 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za trzeci kwartał 201925/10/2019, godz. 13:11pobierz plik
Raport bieżący nr 31/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/10/2019, godz. 14:10pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.10.1515/10/2019, godz. 14:10pobierz plik
Raport bieżący nr 30/2019 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 201918/09/2019, godz. 10:30pobierz plik
Raport bieżący nr 29/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.13/09/2019, godz. 15:06pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.09.1313/09/2019, godz. 15:06pobierz plik
Raport bieżący nr 28/2019 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych GK Emitenta za pierwsze półrocze 201910/09/2019, godz. 08:35pobierz plik
Raport bieżący nr 27/2019 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 201926/08/2019, godz. 11:39pobierz plik
Raport bieżący nr 26/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.14/08/2019, godz. 13:17pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.08.1414/08/2019, godz. 13:17pobierz plik
Raport bieżący nr 25/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/07/2019, godz. 13:08pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.07.1515/07/2019, godz. 13:08pobierz plik
Raport bieżący nr 24/2019 - Uchwała ZWZ „Bowim” SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok17/06/2019, godz. 13:37pobierz plik
Raport bieżący nr 23/2019 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ „Bowim” SA w dniu 17.06.201917/06/2019, godz. 13:33pobierz plik
Załącznik nr 1 Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na ZWZ w dniu 17.06.201917/06/2019, godz. 13:33pobierz plik
Raport bieżący nr 22/2019 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki „Bowim” SA w dniu 17.06.2019
17/06/2019, godz. 13:20pobierz plik
Załącznik nr 1 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bowim SA w dniu 17.06.201917/06/2019, godz. 13:20pobierz plik
Raport bieżący nr 21/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA14/06/2019, godz. 15:20pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.06.1414/06/2019, godz. 15:20pobierz plik
Raport bieżący nr 20/2019 - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 201807/06/2019, godz. 11:58pobierz plik
Raport bieżący nr 19/2019 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy faktoringowej z prawem regresu z BOŚ SA31/05/2019, godz. 12:34pobierz plik
Raport bieżący nr 18/2019 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy faktoringowej z polisą z BOŚ SA31/05/2019, godz. 12:32pobierz plik
Raport bieżący nr 17/2019 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy faktoringu odwrotnego z BOŚ SA31/05/2019, godz. 12:30pobierz plik
Raport bieżący nr 16/2019 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy linii wielocelowej z BOŚ SA31/05/2019, godz. 12:28pobierz plik
Raport bieżący nr 15/2019 - Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umów kredytowych z mBank SA30/05/2019, godz. 11:15pobierz plik
Raport bieżący nr 14/2019 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” SA na dzień 17.06.201921/05/2019, godz. 14:52pobierz plik
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ "Bowim" SA na dzień 17.06.201921/05/2019, godz. 14:52pobierz plik
Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ "Bowim" SA w dniu 17.06.201921/05/2019, godz. 14:52pobierz plik
Raport bieżący nr 13/2019 - Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 201817/05/2019, godz. 15:21pobierz plik
Raport bieżący nr 12/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/05/2019, godz. 14:40pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.05.1515/05/2019, godz. 14:40pobierz plik
Raport bieżący nr 11/2019 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych GK Emitenta za pierwszy kwartał 201913/05/2019, godz. 13:00pobierz plik
Raport bieżący nr 10/2019 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 201910/05/2019, godz. 11:00pobierz plik
Raport bieżący nr 9/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA 15/04/2019, godz. 15:34pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.04.1515/04/2019, godz. 16:06pobierz plik
Raport bieżący nr 8/2019 - Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2018 09/04/2019, godz. 16:06pobierz plik
Raport bieżący nr 7/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA 15/03/2019, godz. 15:20pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.03.1515/03/2019, godz. 15:20pobierz plik
Raport bieżący nr 6/2019 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych GK Emitenta za 2018 rok 14/03/2019, godz. 15:32pobierz plik
Raport bieżący nr 5/2019 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2018 rok 25/02/2019, godz. 14:39pobierz plik
Raport bieżący nr 4/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/02/2019, godz. 13:54pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.02.1515/02/2019, godz. 13:54pobierz plik
Raport bieżący nr 3/2019 - Podpisanie przez Emitenta umowy ramowej z MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o.14/02/2019, godz. 14:12pobierz plik
Raport bieżący nr 2/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/01/2019, godz. 16:11pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.01.1515/01/2019, godz. 16:11pobierz plik
Raport bieżący nr 1/2019 - Terminarz publikacji raportów okresowych w 2019 roku14/01/2019, godz. 11:33pobierz plik