RAPORTY BIEŻĄCE 2019
TYTUŁDATAPLIK
Raport bieżący nr 9/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A. 15/04/2019, godz. 16:06pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.04.1515/04/2019, godz. 16:06pobierz plik
Raport bieżący nr 8/2019 - Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2018 09/04/2019, godz. 16:06pobierz plik
Raport bieżący nr 7/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A. 15/03/2019, godz. 15:20pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.03.1515/03/2019, godz. 15:20pobierz plik
Raport bieżący nr 6/2019 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok 14/03/2019, godz. 15:32pobierz plik
Raport bieżący nr 5/2019 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2018 rok 25/02/2019, godz. 14:39pobierz plik
Raport bieżący nr 4/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/02/2019, godz. 13:54pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.02.1515/02/2019, godz. 13:54pobierz plik
Raport bieżący nr 3/2019 - Podpisanie przez Emitenta umowy ramowej z MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o.14/02/2019, godz. 14:12pobierz plik
Raport bieżący nr 2/2019 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/01/2019, godz. 16:11pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2019.01.1515/01/2019, godz. 16:11pobierz plik
Raport bieżący nr 1/2019 - Terminarz publikacji raportów okresowych w 2019 roku14/01/2019, godz. 11:33pobierz plik