OFERTA

Zapraszamy do zapoznania się z szerokim asortymentem wyrobów hutniczych oferowanych przez „Bowim” S.A.
W naszej ofercie znajdują się wyroby ze stali węglowej polskich i zagranicznych producentów. Oprócz głównych grup wyrobów hutniczych „Bowim” S.A. posiada również inne produkty stalowe.

Na życzenie klientów realizujemy również indywidualne zamówienia. Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają atesty i znaki bezpieczeństwa.
Produkty oferowane przez „Bowim” S.A. są dostępne z magazynów na terenie całego kraju.

blachy

 • gorącowalcowane ,zimnnowalcowane, ocynkowane

pręty

 • zbrojeniowe (żebrowane, gładkie), okrągłe ,kwadratowe, płaskie ,walcówka gładka i żebrowana, zgrzewane maty zbrojeniowe z drutu żebrowanego

rury bez szwu

 • walcowane na gorąco przewodowe i konstrukcyjne, kotłowe, gazowe oraz ogólnego przeznaczenia; zakres średnic od 21,30mm do 711,00mm ,grubość ścianki od 2,00mm do 40,00mm

rury bez szwu

 • ciągnione na zimno;przewodowe, kotłowe, precyzyjne;zakres średnic od 6,00mm do 110,00mm ,grubość ścianki od 0,80mm do 10,00mm

rury ze szwem

 • zakres średnic od 13,50mm do 2020,00mm , grubość ścianki od 2,00mm do 20,00mm

kształtowniki zimnogięte

 • kątowniki równoramienne
 • kątowniki nierównoramienne
 • ceowniki równoramienne
 • ceowniki półzamknięte
 • kształtowniki zamknięte kwadratowe
 • kształtowniki zamknięte prostokątne

kształtowniki gorącowalcowane

 • kątowniki równoramienne
 • kątowniki nierównoramienne
 • ceowniki zwykłe
 • ceowniki ekonomiczne
 • dwuteowniki zwykłe (IPN,IPE)
 • dwuteowniki szerokostopowe HEA, HEB, HEM
 • dwuteowniki wg. JIS

prefabrykaty zbrojeniowe

 • produkcja elementów wszystkich kształtów w zakresie średnic prętów od 6,00mm do 40,00mm
GAZOWNICTWO

„Bowim” SA posiada wyspecjalizowany dział sprzedaży obsługujący rynek gazownictwa, petrochemii, wodociągów i energetyki.

Dział ten prowadzi sprzedaż rur i armatury wykorzystywanych przy budowie rurociągów niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia.

Jednocześnie ze stworzeniem ww. działu w trosce o szybką i kompleksową obsługę naszych Klientów został uruchomiony magazyn, w którym na bieżąco znajdują się rury przewodowe (czarne i izolowane) oraz armatura gazownicza.

W naszej ofercie znajdują sie rury bez szwu oraz ze szwem w pełnym zakresie średnic i grubości ścianek, wykonane według norm:

 • PN EN 10208-1 – w gatunkach stali L245GA, L290GA, L360GA
 • PN EN 10208-2 – w gatunkach stali L245NB/MB, L290NB/MB, L360NB/MB, L415NB/MB, L485MB
 • PN-EN ISO 3183:2013-05E – w gatunkach stali L245N/L245ME, L290N/ME, L360N/ME, L415N/ME, L485ME
 • PN EN 1016-3 – w gatunkach stali P355NH, P355NL1

Nieodłącznym elementem oferowanym przez naszą firmę są powłoki antykorozyjne:

 • trójwarstwowa izolacja polietylenowa – 3LPE wg EN-PN ISO 21809, DIN 30670/ DIN 30672
 • trójwarstwowa izolacja polipropylenowa – 3LPP wg DIN 30678
 • izolacje poliuretanowe wg PN-EN ISO 12944; PN-EN 15655:2009

Malarskie powłoki wewnętrzne i zewnętrzne wg PN-EN ISO 12944, PN-EN 10301, PN-EN 10289,API RP 2L5

Zapraszamy do kontaktu z Działem Gazownictwa

Przemysław Durecki
Dyrektor działu gazownictwa
tel.:+48 /32/ 39 29 384
mobile:+48 607 750 154
fax.:+48 /32/ 39 29 380
p.durecki@bowim.pl

Magdalena Kozłowska
Specjalista ds. handlu
tel.:+48 /32/ 39 29 338
mobile:+48 609 371 786
fax.:+48 /32/ 39 29 380
m.kozlowska@bowim.pl

SERWIS STALI

Serwis stali w Grupie Kapitałowej „Bowim” prowadzony jest w spółce zależnej Passat – Stal S.A. będącym stalowym centrum serwisowym o wydajności 180 tys. ton stali rocznie.

Passat – Stal S.A. świadczy usługi cięcia poprzecznego, wzdłużnego, przetwarzania stali oraz usługi profilowania w zakresie średnic:

 • dla przekroju kwadratowego min 20 x 20 mm, max 100 x 100 mm,
 • dla przekroju prostokątnego min 30 x 20 mm, max 80 x 60 mm.

Spółka zatrudnia ponad 50 osób. Wysoko wykwalifikowany zespół pracowników doskonale orientuje się w specyfice rynku lokalnego oraz branży stalowej. Połączenie wiedzy i umiejętności kadry oraz nowoczesnego, informatycznego systemu zarządzania sprzedażą umożliwia osiągnięcie atrakcyjnej ceny towarów i skrócenie do minimum czasu dostaw.

Obecnie Passat-Stal S.A. tworzy stalowe centrum, które oferować będzie w znacznej mierze produkty przetworzone. Zakup nowych linii technologicznych oraz budowa kolejnej hali produkcyjno-magazynowej umożliwi spółce rozszerzenie asortymentu, zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wejście w kolejne segmenty rynku.

Passat-Stal S.A. jest dynamicznie rozwijającym się dystrybutorem wyrobów stalowych, który poprzez wzrost sprzedaży i rozszerzenie oferty zdecydowanie umacnia swoją pozycję rynkową.

Spółka dostarcza odbiorcom blachę w kręgach, arkuszach, taśmach i profile stalowe świadcząc również usługi cięcia poprzecznego, wzdłużnego i przetwarzania stali oraz usługi profilowania.

Firma funkcjonuje na rynku od 2000 r. konsekwentnie rozwijając profesjonalny park maszynowy oraz zwiększając zakres asortymentu i oferowanych usług. W celu zapewnienia klientom jak największego wyboru towarów spółka skutecznie pozyskuje dostawców nie tylko polskich ale również zagranicznych sprowadzając stal zarówno z krajów azjatyckich jak i europejskich takich jak Niemcy, Belgia czy Estonia.

Zakład Spółki znajduje się w centrum Polski – w miejscowości Stara Biała k/Płocka w bezpośrednim sąsiedztwie PKN ORLEN S.A. i Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Centralne położenie umożliwia obsługę kontrahentów na terenie całego kraju przy sprawnej i szybkiej realizacji dostaw towarów. Spółka eksportuje swoje produkty także na Litwę, Białoruś i Słowację. Do głównych odbiorców towarów należą firmy produkcyjne, budowlane oraz producenci mebli. Odbiorcami usług są Firmy handlowe.

« 1 z 3 »
ZBROJENIA BUDOWLANE

Produkcja zbrojenia budowlanego prowadzona jest w Grupie Kapitałowej „Bowim” przez Spółkę zależną Betstal Sp. z o.o.

Aktualne moce produkcyjne spółki zależnej Betstal Sp. z o.o. wynoszą ok. 3.500 ton miesięcznie.

Zbrojarnia ww. spółki posiada możliwości produkcji elementów wszystkich kształtów, w zakresie średnic prętów od 6 mm do 40 mm.

Zakład wyposażony jest w nowoczesne maszyny do produkcji zbrojeń:

 • linię do cięcia prętów,
 • automaty do produkcji strzemion,
 • giętarki.

Ponadto Zbrojarnia BETSTAL w Gliwicach posiada dwie maszyny do produkcji koszy pali.
Wykonuje kosze pali o średnicy od 30 mm do 1500 mm i długości do 15 m w całości lub do 22 m łączone.

« 1 z 5 »
LABORATORIUM

Oferta

Oferujemy Państwu wykonanie badań w zakresie 3 metod badawczych tj.:

 • próba rozciągania,
 • próba zginania
 • próba udarności.
Metoda badawcza Norma Zakres badanych cech Cena za usługę
Próba udarności metali PN-EN 10045-1:1994 Udarność do 300J w zakresie temperatury otoczenia i obniżonych temperaturach (do -40°C) 180 zł
Próba zginania PN-EN ISO 7438:2006 Kąt gięcia 60 zł
Metale. Próba rozciągania PN-EN 10002-1: 2004 Próba rozciągania metali do 500 kN w temperaturze otoczenia z wyznaczeniem

 • umownej granicy plastyczności
 • wytrzymałości na rozciąganie
 • wydłużenia względnego
 • przewężenia
100 zł

1.Do podanej ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. (nie dotyczy zleceń wewnętrznych)
2.Opłaty są pobierane niezależnie od wyniku badania.
3.Na czynności nie objęte powyższym cennikiem ceny będą ustalane indywidualnie

Laboratorium zlokalizowane jest w siedzibie spółki w budynku, który został dostosowany, tak aby móc zapewnić klientom wysoką jakość świadczonych usług.

W Laboratorium funkcjonuje Księga Jakości, Procedury Jakości i Procedury Ogólne oraz Instrukcje i Procedury Badawcze.
System jakości Laboratorium został opracowany zgodnie z pkt 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Kierownictwo Laboratorium w trosce o prawidłowe funkcjonowanie systemu i ciągły rozwój wydało Politykę Jakości i określiło Cele Jakościowe.

Regularnie odbywające się w Laboratorium audity wewnętrzne, potwierdzają kompetencje i prawidłowe zarządzanie.
W celu weryfikacji poprawności wykonywania badań Laboratorium regularnie bierze udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości.

Prawo

Laboratorium w swojej pracy wykorzystuje następujące przepisy prawa, które określają wymagania BHP nałożone na pracodawców w trosce o pracownika:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) – nakłada na pracodawcy obowiązek monitorowania czynników szkodliwych, hałasu i oświetlenia na stanowiskach pracy,

 • Prawo Budowlane (Dz.U.03.2007.2016) – nakłada na właściciela lub zarządcę budynku obowiązek dokonywania regularnych kontroli wentylacji i instalacji elektrycznej, w tym oświetlenia w budynkach,

Zapraszamy do kontaktu z Działem Laboratorium

Mariusz Naglik
Kierownik Laboratorium
tel.:+48 /32/ 39 29 372
mobile:+48 609 717 052
fax.:+48 /32/ 39 29 380
m.naglik@bowim.pl

USŁUGI TRANSPORTOWE

Na życzenie klientów w oparciu o obcą bazę transportową świadczymy usługi dostaw zakupionych towarów bezpośrednio do odbiorców.

Posiadamy podpisane umowy z kilkunastoma przewoźnikami, którzy pracują tylko na potrzeby „Bowim” SA.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Transportu

Andrzej Woźniak
Kierownik działu transportu
tel.:+48 /32/ 750 10 62
fax:+48 /32/ 750 10 60
a.wozniak@bowim.pl