RAPORTY BIEŻĄCE 2017
TYTUŁDATAPLIK
Raport bieżący nr 76/2017 - Wybór oferty Emitenta oraz spółki zależnej Passat-Stal S.A. jako jednej z najkorzystniejszych w postępowaniu przetargowym organizowanym przez PGNiG S.A.29/12/2017, godz. 15:37pobierz plik

Raport bieżący nr 75/2017 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do umowy współpracy z mBank S.A.27/12/2017, godz. 13:06pobierz plik

Raport bieżący nr 74/2017 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy kredytu odnawialnego z mBank S.A.27/12/2017, godz. 13:04pobierz plik

Raport bieżący nr 73/2017 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy kredytu odnawialnego z mBank S.A.27/12/2017, godz. 13:01pobierz plik

Raport bieżący nr 72/2017 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy faktoringu z Deutsche Bank Polska S.A.20/12/2017, godz. 14:58pobierz plik

Raport bieżący nr 71/2017 - Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umowy o wielocelowy limit kredytowy oraz do Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców z Bankiem Pekao S.A.20/12/2017, godz. 12:57pobierz plik
Raport bieżący nr 70/2017 - Informacja o decyzji Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Opolu numer 388000-COP.4103.1.2017.5, utrzymującej w mocy decyzję organu pierwszej instancji, określającej kwotę zobowiązania podatkowego Spółki za styczeń - sierpień 2012 18/12/2017, godz. 18:06pobierz plik

Raport bieżący nr 69/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/12/2017, godz. 13:29pobierz plik

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.12.1515/12/2017, godz. 13:29pobierz plik

Raport bieżący nr 68/2017 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/12/2017, godz. 13:01pobierz plik

Raport bieżący nr 67/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/11/2017, godz. 15:14pobierz plik

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.11.1515/11/2017, godz. 15:14pobierz plik

Raport bieżący nr 66/2017 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/11/2017, godz. 11:57pobierz plik

Raport bieżący nr 65/2017 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za trzeci kwartał 2017 r15/11/2017, godz. 11:20pobierz plik

Raport bieżący nr 64/2017 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za trzeci kwartał 2017r6/11/2017, godz. 13:50pobierz plik

Raport bieżący nr 63/2017 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz wynikach finansowych Emitenta za trzeci kwartał 2017r25/10/2017, godz. 14:36pobierz plik

Raport bieżący nr 62/2017 - Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej BOWIM SA20/10/2017, godz. 11:32pobierz plik

Załącznik nr 1 - życiorys Marek Mańka20/10/2017, godz. 11:32pobierz plik

Raport bieżący nr 61/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ „Bowim” S.A. w dniu 20 października 2017 roku20/10/2017, godz. 11:27pobierz plik

Załącznik nr 1 - Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na NWZ 20.10.2017 r.20/10/2017, godz. 11:27pobierz plik

Raport bieżący nr 60/2017 - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Bowim” S.A. w dniu 20 października 2017r 20/10/2017, godz. 11:22pobierz plik

Załącznik nr 1 - uchwały podjęte przez NWZ Bowim SA w dniu 20.10.2017r20/10/2017, godz. 11:22pobierz plik

Raport bieżący nr 59/2017 - Strategia Grupy BOWIM na lata 2017-202017/10/2017, godz. 8:11pobierz plik

Raport bieżący nr 58/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA13/10/2017, godz. 15:10pobierz plik

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.10.13

13/10/2017, godz. 15:10pobierz plik

Raport bieżący nr 57/2017 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta13/10/2017, godz. 12:24pobierz plik

Raport bieżący nr 56/2017 - zawarcie Umowy kredytu obrotowego odnawialnego z Deutsche Bank Polska S.A.12/10/2017, godz. 15:53pobierz plik

Raport bieżący nr 55/2017 - zawarcie Umowy faktoringu z Deutsche Bank Polska S.A.12/10/2017, godz. 15:47pobierz plik

Raport bieżący nr 54/2017 - informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności dla nieprawomocnej decyzji określającej kwotę zobowiązania podatkowego za styczeń - sierpień 2012 r.4/10/2017, godz. 18:04pobierz plik

Raport bieżący nr 53/2017 - informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu decyzji określającej kwotę zobowiązania podatkowego za styczeń - sierpień 2012 r., o numerze 388000-CKK-3.4103.1.2017.162/10/2017, godz. 15:44pobierz plik

Raport bieżący nr 52/2017 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim SA22/9/2017, godz. 14:42pobierz plik

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim SA na dzień 20.10.2017r22/9/2017, godz. 14:42pobierz plik

Załącznik nr 2 Projekty uchwał na NWZ Bowim SA na dzień 20.10.2017r22/9/2017, godz. 14:42pobierz plik

Raport bieżący nr 51/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/9/2017, godz. 12:06pobierz plik

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.09.1515/9/2017, godz. 12:06pobierz plik

Raport bieżący nr 50/2017 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/9/2017, godz. 11:18pobierz plik

Raport bieżący nr 49/2017 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 2017 r.11/9/2017, godz. 15:26pobierz plik

Raport bieżący nr 48/2017 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2017 r. 31/8/2017, godz. 13:55pobierz plik

Raport bieżący nr 47/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA14/8/2017, godz. 15:33pobierz plik

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.08.1414/8/2017, godz. 15:33pobierz plik

Raport bieżący nr 46/2017 - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu „Bowim” SA14/8/2017, godz. 13:17pobierz plik

Raport bieżący nr 45/2017 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta14/8/2017, godz. 13:14pobierz plik

Raport bieżący nr 44/2017 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2017r9/8/2017, godz. 11:05pobierz plik

Raport bieżący nr 43/2017 - Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.20/7/2017, godz. 12:13pobierz plik

Raport bieżący nr 42/2017 - Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.20/7/2017, godz. 12:08pobierz plik

Raport bieżący nr 41/2017 - Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringową z polisą w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.20/7/2017, godz. 12:04pobierz plik

Raport bieżący nr 40/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach Bowim SA14/7/2017, godz. 13:38pobierz plik

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.07.1414/7/2017, godz. 13:38pobierz plik

Raport bieżący nr 39/2017 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta14/7/2017, godz. 12:39pobierz plik

Raport bieżący nr 38/2017 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych29/6/2017, godz. 13:43pobierz plik

Raport bieżący nr 37/2017 - Przyjęcie polityki w zakresie wypłaty dywidendy20/6/2017, godz. 11:36pobierz plik

Raport bieżący nr 36/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA14/6/2017, godz. 12:20pobierz plik

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.06.1414/6/2017, godz. 12:20pobierz plik

Raport bieżący nr 35/2017 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta14/6/2017, godz. 11:37pobierz plik

Raport bieżący nr 34/2017 - Uzupełnienie Skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr 1/2017 BOWIM SA31/5/2017, godz. 13:24pobierz plik

Raport bieżący nr 33/2017 - Wejście w życie umowy sprzedaży akcji pomiędzy BOWIM SA i Konsorcjum Stali SA, dotyczącej odkupu akcji własnych BOWIM SA w wykonaniu Aneksu Nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.30/5/2017, godz. 15:21pobierz plik

Raport bieżący nr 32/2017 - Zawarcie przez spółkę zależną Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. umowy kredytu obrotowego Linia Wielozadaniowa z Deutsche Bank Polska S.A. oraz wypowiedzenie umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. 23/5/2017, godz. 14:41pobierz plik

Raport bieżący nr 31/2017 - Podpisanie z Konsorcjum Stali S.A. umowy sprzedaży akcji, dotyczącej odkupu akcji własnych BOWIM S.A. w wykonaniu Aneksu Nr 5 do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r.22/5/2017, godz. 15:00pobierz plik

Raport bieżący nr 30/2017 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2017r18/5/2017, godz. 10:00pobierz plik

Raport bieżący nr 29/2017 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2017r.15/5/2017, godz. 11:04pobierz plik

Raport bieżący nr 28/2017 - Zawarcie przez Bowim SA umowy kredytu inwestycyjnego z mBank SA10/5/2017, godz. 13:11pobierz plik

Raport bieżący nr 27/2017 - Uchwała ZWZ Bowim SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2016r.8/5/2017, godz. 15:07pobierz plik

Raport bieżący nr 26/2017 - Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję8/5/2017, godz. 14:56pobierz plik

Załącznik nr 1 -życiorys Jacek Rożek8/5/2017, godz. 14:56pobierz plik

Załącznik nr 2 - życiorys Adam Kidała8/5/2017, godz. 14:56pobierz plik

Załącznik nr 3 - życiorys Jerzy Wodarczyk8/5/2017, godz. 14:56pobierz plik

Raport bieżący nr 25/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Bowim S.A.8/5/2017, godz. 14:18pobierz plik

Załącznik nr 1 - Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na ZWZ w dniu 08.05.2017r.8/5/2017, godz. 14:18pobierz plik

Raport bieżący nr 24/2017 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bowim S.A. w dniu 08.05.2017 r.8/5/2017, godz. 14:08pobierz plik

Załącznik nr 1 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bowim SA w dniu 08.05.2017r.8/5/2017, godz. 14:08pobierz plik

Raport bieżący nr 23/2017 - Korekta raportu bieżącego 22/201727/4/2017, godz. 12:48pobierz plik

Raport bieżący nr 22/2017 - Zawarcie przez spółkę zależną Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz umowy poręczenia pożyczki przez spółkę BOWIM 27/4/2017, godz. 11:55pobierz plik

Raport bieżący nr 21/2017 - Sprostowanie raportu bieżącego nr 20_201711/4/2017, godz. 15:56pobierz plik

Raport bieżący nr 20/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 8 maja 2017 r.11/4/2017, godz. 14:56pobierz plik

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ „Bowim” S.A. na dzień 08.05.2017 r.11/4/2017, godz. 14:56pobierz plik

Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ „Bowim” S.A. w dniu 08.05.2017 r.11/4/2017, godz. 14:56pobierz plik

Raport bieżący nr 19/2017 - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 201610/4/2017, godz. 13:10pobierz plik

Raport bieżący nr 18/2017 - Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 20166/4/2017, godz. 15:22pobierz plik

Raport bieżący nr 17/2017 - Zawarcie aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. 6/4/2017, godz. 12:14pobierz plik

Raport bieżący nr 16/2017 - Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku w sprawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej3/4/2017, godz. 13:19pobierz plik

Raport bieżący nr 15/2017 - Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za 2016r.30/3/2017, godz. 13:04pobierz plik
Raport bieżący nr 14/2017 -Wezwanie do zawarcia umowy nabycia akcji własnych Emitenta od Konsorcjum Stali SA16/3/2017, godz. 16:10pobierz plik
Raport bieżący nr 13/2017 - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu „Bowim” S.A.15/3/2017, godz. 17:14pobierz plik
Raport bieżący nr 12/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/3/2017, godz. 16:39pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.03.1515/3/2017, godz. 16:39pobierz plik
Raport bieżący nr 11/2017 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/3/2017, godz. 13:00pobierz plik
Raport bieżący nr 10/2017 - Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców oraz do Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.9/3/2017, godz. 15:00pobierz plik
Raport bieżący nr 9/2017 - Wstępne wyniki finansowe GK Emitenta za 2016 r7/3/2017, godz. 11:25pobierz plik
Raport bieżący nr 8/2017 -Zawarcie aneksu nr 5 do umowy z Konsorcjum Stali SA28/2/2017, godz. 11:48pobierz plik
Raport bieżący nr 7/2017 -Wstępny wynik finansowy Emitenta za 2016 rok22/2/2017, godz. 16:10pobierz plik
Raport bieżący nr 6/2017 -Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/2/2017, godz. 14:17pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.02.1515/2/2017, godz. 14:17pobierz plik
Raport bieżący nr 5/2017 -Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/2/2017, godz. 13:22pobierz plik
Raport bieżący nr 4/2017 -Zawarcie aneksu technicznego do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim SA10/2/2017, godz. 13:24pobierz plik
Raport bieżący nr 3/2017 -Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA13/1/2017, godz. 14:09pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.01.1313/1/2017, godz. 14:09pobierz plik
Raport bieżący nr 2/2017 -Nabycie akcji własnych przez Emitenta13/1/2017, godz. 12:49pobierz plik
Raport bieżący nr 1/2017 -Terminarz publikacji raportów okresowych w 2017 roku5/1/2017, godz. 14:24pobierz plik