JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2023 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 2023 (PDF)16/4/2024pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 2023 (XHTML)16/4/2024pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 2023 (XADES)16/4/2024pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim SA za 2023 (PDF)16/4/2024pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim SA za 2023 (XHTML)16/4/2024pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim SA za 2023 (XADES)16/4/2024pobierz plik
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA za 2023 (XHTML)16/4/2024pobierz plik
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA za 2023 (XADES)16/4/2024pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA (PDF)16/4/2024pobierz plik
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA (PDF)16/4/2024pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Bowim SA (PDF)16/4/2024pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim oraz Sprawozdania finansowego Bowim SA za 2023 (PDF)16/4/2024pobierz plik
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2023 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 2023 (PDF)16/4/2024pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 2023 (XHTML)16/4/2024pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 2023 (XADES)16/4/2024pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2023 (PDF)16/4/2024pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2023 (XBRL)16/4/2024pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2023 (XADES)16/4/2024pobierz plik
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za 2023 (XHTML)16/4/2024pobierz plik
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za 2023 (XADES)16/4/2024pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim (PDF)16/4/2024pobierz plik
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim (PDF)16/4/2024pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Grupie Kapitałowej Bowim (PDF)16/4/2024pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za 2023 (PDF)16/4/2024pobierz plik