RAPORTY BIEŻĄCE 2018
TYTUŁDATAPLIK
Raport bieżący nr 53/2018 - Podpisanie przez Emitenta Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców z Bankiem Pekao S.A.28/12/2018, godz. 11:42pobierz plik
Raport bieżący nr 52/2018 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy o wielocelowy limit kredytowy z Bankiem Pekao S.A.28/12/2018, godz. 11:35pobierz plik
Raport bieżący nr 51/2018 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.14/12/2018, godz. 15:02pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.12.1414/12/2018, godz. 15:02pobierz plik
Raport bieżący nr 50/2018 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA.15/11/2018, godz. 15:23pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.11.1515/11/2018, godz. 15:23pobierz plik
Raport bieżący nr 49/2018 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 2018 r.05/11/2018, godz. 15:58pobierz plik
Raport bieżący nr 48/2018 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartały 2018 r.30/10/2018, godz. 13:52pobierz plik
Raport bieżący nr 47/2018 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA

15/10/2018, godz. 14:45pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.10.15

15/10/2018, godz. 14:45pobierz plik

Raport bieżący nr 46/2018 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA

17/09/2018, godz. 13:11pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.09.17

17/09/2018, godz. 13:11pobierz plik

Raport bieżący nr 45/2018 - Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej BOWIM SA30/08/2018, godz. 11:06pobierz plik
Załącznik nr 1 - życiorys Katarzyna Czerniak30/08/2018, godz. 11:06pobierz plik
Załącznik nr 2 - życiorys Jerzy Biernat30/08/2018, godz. 11:06pobierz plik
Raport bieżący nr 44/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ „Bowim” S.A. w dniu 30 sierpnia 2018 roku.30/08/2018, godz. 11:04pobierz plik
Załącznik nr 1 Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na NWZ w dniu 30.08.2018r.30/08/2018, godz. 11:04pobierz plik
Raport bieżący nr 43/2018 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Bowim” S.A. w dniu 30 sierpnia 2018 r.30/08/2018, godz. 11:02pobierz plik
Załącznik nr 1 - uchwały podjęte przez NWZ Bowim SA w dniu 30.08.2018r30/08/2018, godz. 11:02pobierz plik
Raport bieżący nr 42/2018 - Sprostowanie raportu bieżącego nr 39/201827/08/2018, godz. 15:11pobierz plik
Raport bieżący nr 41/2018 - Sprostowanie raportu bieżącego nr 38/201827/08/2018, godz. 15:08pobierz plik
Raport bieżący nr 40/2018 - Sprostowanie raportu bieżącego nr 37/201827/08/2018, godz. 15:07pobierz plik
Raport bieżący nr 39/2018 - Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringową z polisą w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
27/08/2018, godz. 12:44pobierz plik
Raport bieżący nr 38/2018 - Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringową z prawem regresu w obrocie krajowym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
27/08/2018, godz. 12:41pobierz plik

Raport bieżący nr 37/2018 - Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

27/08/2018, godz. 12:40pobierz plik
Raport bieżący nr 36/2018 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2018 r.

17/08/2018, godz. 12:25pobierz plik
Raport bieżący nr 35/2018 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA

14/08/2018, godz. 13:18pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.08.14

14/08/2018, godz. 13:18pobierz plik

Raport bieżący nr 34/2018 - Podpisanie przez Emitenta Umów faktoringu z mFaktoring S.A.03/08/2018, godz. 13:13pobierz plik
Raport bieżący nr 33/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 30 sierpnia 2018 r.03/08/2018, godz. 12:14pobierz plik
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim SA na dzień 30.08.2018r03/08/2018, godz. 12:14pobierz plik
Załącznik nr 2 Projekty uchwał na NWZ Bowim SA na dzień 30.08.2018r03/08/2018, godz. 12:14pobierz plik
Raport bieżący nr 32/2018 - Podpisanie przez Emitenta aneksu do Umowy współpracy z mBank S.A.01/08/2018, godz. 14:49pobierz plik
Raport bieżący nr 31/2018 - Zawarcie przez Bowim SA umowy kredytu inwestycyjnego z mBank S.A.01/08/2018, godz. 14:47pobierz plik
Raport bieżący nr 30/2018 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2018 r.

27/07/2018, godz. 14:58pobierz plik
Raport bieżący nr 29/2018 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA

16/07/2018, godz. 11:23pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.07.16

16/07/2018, godz. 11:23pobierz plik

Raport bieżący nr 28/2018 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA

15/06/2018, godz. 14:58pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.06.15

15/06/2018, godz. 14:58pobierz plik

Raport bieżący nr 27/2018 - Sprostowanie Raportu bieżącego nr 26/2018 dotyczącego uchwały ZWZ „Bowim” S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok25/05/2018, godz. 11:06pobierz plik
Raport bieżący nr 26/2018 - Uchwała ZWZ Bowim SA w sprawie wyplaty dywidendy za 2017r24/05/2018, godz. 14:00pobierz plik
Raport bieżący nr 25/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Bowim w dniu 24.05.2018r.24/05/2018, godz. 13:54pobierz plik
Załącznik nr 1 - Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na ZWZ w dniu 24.05.2018r.24/05/2018, godz. 13:54pobierz plik
Raport bieżący nr 24/2018 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bowim S.A. w dniu 24.05.2018 r24/05/2018, godz. 13:50pobierz plik
Załącznik nr 1 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bowim SA w dniu 24.05.2018r.24/05/2018, godz. 13:50pobierz plik
Raport bieżący nr 23/2018 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA

15/05/2018, godz. 12:00pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.05.15

15/05/2018, godz. 12:00pobierz plik

Raport bieżący nr 22/2018 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/05/2018, godz. 11:16pobierz plik
Raport bieżący nr 21/2018 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 2018 r.11/05/2018, godz. 12:56pobierz plik
Raport bieżący nr 20/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 24 maja 2018 r.27/04/2018, godz. 13:24pobierz plik
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ „Bowim” S.A. na dzień 24.05.2018 r.27/04/2018, godz. 13:24pobierz plik
Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ „Bowim” S.A. w dniu 24.05.2018 r.27/04/2018, godz. 13:24pobierz plik
Raport bieżący nr 19/2018 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2018 r.25/04/2018, godz. 14:17pobierz plik

Raport bieżący nr 18/2018 - Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu wyroku w sprawie skargi Emitenta na decyzję Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Opolu numer 388000-COP.4103.1.2017.520/04/2018, godz. 15:16pobierz plik

Raport bieżący nr 17/2018 - Opinia Rady Nadzorczej dot. rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017
20/04/2018, godz. 11:20pobierz plik

Raport bieżący nr 16/2018 - Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 201717/04/2018, godz. 15:13pobierz plik

Raport bieżący nr 15/2018 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA

13/04/2018, godz. 13:53pobierz plik

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.04.13

13/04/2018, godz. 13:53pobierz plik

Raport bieżący nr 14/2018 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta13/04/2018, godz. 12:24pobierz plik

Raport bieżący nr 13/2018 - Zawarcie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp. z o.o.05/04/2018, godz. 12:13pobierz plik

Raport bieżący nr 12/2018 - Zawarcie aneksu do umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska S.A. 04/04/2018, godz. 10:54pobierz plik

Raport bieżący nr 11/2018 - Zawarcie aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. 27/03/2018, godz. 15:55pobierz plik

Raport bieżący nr 10/2018 - Podpisanie przez Emitenta oraz spółkę zależną Passat-Stal S.A. umów ramowych z PGNiG S.A.19/03/2018, godz. 16:44pobierz plik

Raport bieżący nr 9/2018 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA

15/03/2018, godz. 14:31pobierz plik

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.03.15

15/03/2018, godz. 14:31pobierz plik

Raport bieżący nr 8/2018 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/03/2018, godz. 13:12pobierz plik

Raport bieżący nr 7/2018 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok 14/03/2018, godz. 10:00pobierz plik

Raport bieżący nr 6/2018 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2017 rok 19/02/2018, godz. 15:18pobierz plik

Raport bieżący nr 5/2018 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA

15/02/2018, godz. 12:56pobierz plik

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.02.15

15/02/2018, godz. 12:56pobierz plik

Raport bieżący nr 4/2018 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/02/2018, godz. 12:27pobierz plik

Raport bieżący nr 3/2018 - Terminarz publikacji raportów okresowych w 2018 roku18/01/2018, godz. 12:11pobierz plik

Raport bieżący nr 2/2018 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/01/2018, godz. 13:41pobierz plik

Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2018.01.15

15/01/2018, godz. 13:41pobierz plik

Raport bieżący nr 1/2018 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/01/2018, godz. 11:35pobierz plik