JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2022 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 2022 (PDF)20/4/2023pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim SA za 2022 (PDF)20/4/2023pobierz plik
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA za 2022 (XHTML)20/4/2023pobierz plik
Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA za 2022 (XADES)20/4/2023pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA (PDF)20/4/2023pobierz plik
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA (PDF)20/4/2023pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Bowim SA (PDF)20/4/2023pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim oraz Sprawozdania finansowego Bowim SA za 2022 (PDF)20/4/2023pobierz plik
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2022 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim za 2022 (PDF)20/4/2023pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2022 (PDF)20/4/2023pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2022 (ESEF)20/4/2023pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2022 (XADES)20/4/2023pobierz plik
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za 2022 (XHTML)20/4/2023pobierz plik
Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za 2022 (XADES)20/4/2023pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim (PDF)20/4/2023pobierz plik
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim (PDF)20/4/2023pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu w Grupie Kapitałowej Bowim (PDF)20/4/2023pobierz plik
Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA oraz Grupy Kapitałowej Bowim oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za 2022 (PDF)20/4/2023pobierz plik