JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2017 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim SA za 2017 r.2018-04-09pobierz plik
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bowim SA za 2017 r.2018-04-09pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA za 2017r.2018-04-09pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych2018-04-09pobierz plik
Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Bowim SA2018-04-09pobierz plik
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2017 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bowim za 2017r.2018-04-09pobierz plik
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bowim za 2017r.2018-04-09pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bowim za 2017r.2018-04-09pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Bowim2018-04-09pobierz plik
Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności GK Bowim2018-04-09pobierz plik