ZARZĄD
JACEK ROŻEK – WICEPREZES ZARZĄDU

Kadencja: 08.05.2017 – 08.05.2022r.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI – EKONOMIA I FINANSE

Pan Jacek Rożek pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 19 lutego 2001 roku.

Pan Jacek Rożek posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier): ukończył w 1992 roku studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; kierunek: Metalurgia; specjalność: Plastyczna przeróbka metali.

Ponadto, Pan Jacek Rożek ukończył w 1999 roku studia podyplomowe: Zarządzanie oparte o strukturę programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w 1993 roku Studium gospodarki rynkowej marketingu na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Pan Jacek Rożek kolejno pracował:

 • w latach 1992-1998 w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym Enpol Sp. z o.o. w Gliwicach jako Główny Specjalista ds Marketingu oraz Kierownik Działu Handlowego Kompensat i Rozliczeń;

 • w okresie od grudnia 1995 – 18 lutego 2001 roku w Bowim s.c. w Tarnowskich Górach jako Wspólnik;

 • w okresie od 19 lutego 2001 roku -03 stycznia 2010 roku u Emitenta jako Dyrektor Strategii i Organizacji;

 • w okresie od 04 stycznia 2010 roku u Emitenta jako Dyrektor ds. Finansowych.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jacek Rożek, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, pełnił oraz obecnie pełni następujące funkcje:

 • członka Rady Nadzorczej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie (od 2006 roku do chwili obecnej);

 • członka Rady Nadzorczej Passat-Stal S.A. z siedzibą w Białej (od 2010 roku do chwili obecnej).

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jacek Rożek, poza byciem akcjonariuszem Emitenta, był wspólnikiem/akcjonariuszem następujących spółek kapitałowych lub osobowych:

 • Bowim-Serwis Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach (od 21 sierpnia 2003 roku do 18 lutego 2009 roku). Od dnia 2 kwietnia 2009 r.spółka prowadziła działalność pod firmą „Piec-Engineering” sp. z o.o. (MSiG 76/2009 (3179)). Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy z dnia 9 października 2009 r. (sygn. XII GU 37/09) otworzono upadłość spółki obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie spółka działa pod firmą „Piec-Engineering” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (MSiG 248/2009 (3351));

 • Bowim (Ireland) Limited w Portlaoise, Irlandia (od 29 lipca 2005 roku do 30 maja 2008 roku).
ADAM KIDAŁA – WICEPREZES ZARZĄDU

Kadencja: 08.05.2017 – 08.05.2022r.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI – ZAKUPY

Pan Adam Kidała pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 19 lutego 2001 roku.

Pan Adam Kidała posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier): ukończył w 1991 roku studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach; specjalność: Budownictwo.

Ponadto, Pan Adam Kidała ukończył w 1999 roku studia podyplomowe: Zarządzanie oparte o strukturę programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Adam Kidała kolejno pracował:

 • w okresie od 18 lutego 1992 roku – 29 lutego 1996 roku w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Inpol H. Wirzbicka-Klok, Z. Klok s.c. w Tarnowskich Górach jako Handlowiec, Zastępca Dyrektora ds. Handlowych oraz Kierownik Działu Windykacji i Kompensat;

 • w okresie od grudnia 1995 – 18 lutego 2001 roku w Bowim s.c. w Tarnowskich Górach jako Wspólnik;

 • w okresie od 19 lutego 2001 roku do 03 stycznia 2010 roku u Emitenta jako Dyrektor Finansowy;

 • w okresie od 04 stycznia 2010 roku u Emitenta jako Dyrektor ds. Zakupów.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Adam Kidała poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie (od 2006 roku).

Obecnie, Pan Adam Kidała, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie oraz członka Rady Nadzorczej Passat-Stal S.A. z siedzibą w Białej (od 2010 roku do chwili obecnej).

W okresie ostatnich 5 lat Pan Adam Kidała, poza byciem akcjonariuszem Emitenta, był wspólnikiem/akcjonariuszem Bowim (Ireland) Limited w Portlaoise, Irlandia (od 29 lipca 2005 roku do 30 maja 2008 roku).

Obecnie Pan Adam Kidała, poza byciem akcjonariuszem Emitenta, nie jest wspólnikiem/akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych.

JERZY WODARCZYK – WICEPREZES ZARZĄDU

Kadencja: 08.05.2017 – 08.05.2022r.

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI – SPRZEDAŻ

Pan Jerzy Wodarczyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 19 lutego 2001 roku.

Pan Jerzy Wodarczyk posiada wykształcenie średnie: ukończył w 1987 roku Liceum Zawodowe w Tarnowskich Górach; profil: Elektromechanika urządzeń przemysłowych.

Pan Jerzy Wodarczyk kolejno pracował:

 • w latach 1987-1988 w Zakładzie Urządzeń Komputerowych Mera-Elzab S.A. w Zabrzu jako Telemonter;

 • w latach 1990-1992 w Jednostce Wojskowej Nr 3635 w Tarnowskich Górach jako Elektromechanik;

 • w latach 1992-1996 w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Inpol H. Wierzbicka, R. Kuchta s.c. w Tarnowskich Górach jako Dyrektor Oddziału;

 • w okresie od grudnia 1995 – 18 lutego 2001 roku w Bowim s.c. w Tarnowskich Górach jako Wspólnik;

 • w okresie od 19 lutego 2001 roku u Emitenta jako Dyrektor Handlowy.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jerzy Wodarczyk, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta pełnił oraz obecnie pełni następujące funkcje:

 • członka Rady Nadzorczej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie (od 2006 roku),
 • członka Rady Nadzorczej Passat-Stal S.A. z siedzibą w Białej (od 2010 roku do chwili obecnej).

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jerzy Wodarczyk, poza byciem akcjonariuszem Emitenta był wspólnikiem/akcjonariuszem następujących spółek kapitałowych lub osobowych:

 • Bowim-Serwis Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach (od 21 sierpnia 2003 roku do 18 lutego 2009 roku). Od dnia 2 kwietnia 2009 r. spółka prowadziła działalność pod firmą „Piec-Engineering” sp. z o.o. (MSiG 76/2009 (3179)). Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy z dnia 9 października 2009 r. (sygn. XII GU 37/09) otworzono upadłość spółki obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie spółka działa pod firmą „Piec-Engineering” sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (MSiG 248/2009 (3351));

 • Bowim (Ireland) Limited w Portlaoise, Irlandia (od 29 lipca 2005 roku do 30 maja 2008 roku).