ZARZĄD
JACEK ROŻEK – WICEPREZES ZARZĄDU

Kadencja: 20.06.2023 – 31.12.2028

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI – EKONOMIA I FINANSE

Pan Jacek Rożek pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 19 lutego 2001 roku.

Pan Jacek Rożek posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier): ukończył w 1992 roku studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; kierunek: Metalurgia; specjalność: Plastyczna przeróbka metali.

Ponadto, Pan Jacek Rożek ukończył w 1999 roku studia podyplomowe: Zarządzanie oparte o strukturę programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w 1993 roku Studium gospodarki rynkowej marketingu na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Pan Jacek Rożek kolejno pracował:

 • w latach 1992-1998 w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym Enpol Sp. z o.o. w Gliwicach jako Główny Specjalista ds Marketingu oraz Kierownik Działu Handlowego Kompensat i Rozliczeń;

 • w okresie od grudnia 1995 – 18 lutego 2001 roku w Bowim s.c. w Tarnowskich Górach jako Wspólnik;

 • w okresie od 19 lutego 2001 roku do 03 stycznia 2010 roku u Emitenta jako Dyrektor Strategii i Organizacji;

 • w okresie od 04 stycznia 2010 roku u Emitenta jako Dyrektor ds. Finansowych.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jacek Rożek, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, pełnił oraz obecnie pełni następujące funkcje:

 • członka Komisji Rewizyjnej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie (od 2015 roku do chwili obecnej);

 • członka Rady Nadzorczej Passat-Stal S.A. z siedzibą w Białej (od 2010 roku do chwili obecnej).

ADAM KIDAŁA – WICEPREZES ZARZĄDU

Kadencja: 20.06.2023 – 31.12.2028

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI – ZAKUPY

Pan Adam Kidała pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 19 lutego 2001 roku.

Pan Adam Kidała posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier): ukończył w 1991 roku studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach; specjalność: Budownictwo.

Ponadto, Pan Adam Kidała ukończył w 1999 roku studia podyplomowe: Zarządzanie oparte o strukturę programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Adam Kidała kolejno pracował:

 • w latach 1992 – 1996 w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Inpol H. Wierzbicka-Klok, Z. Klok s.c. w Tarnowskich Górach jako Handlowiec, Zastępca Dyrektora ds. Handlowych oraz Kierownik Działu Windykacji i Kompensat;

 • w okresie od grudnia 1995 – 18 lutego 2001 roku w Bowim s.c. w Tarnowskich Górach jako Wspólnik;

 • w okresie od 19 lutego 2001 roku do 03 stycznia 2010 roku u Emitenta jako Dyrektor Finansowy;

 • w okresie od 04 stycznia 2010 roku u Emitenta jako Dyrektor ds. Zakupów.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Adam Kidała, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, pełnił oraz obecnie pełni następujące funkcje:

 • członka Komisji Rewizyjnej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie (od 2015 roku do chwili obecnej);

 • członka Rady Nadzorczej Passat-Stal S.A. z siedzibą w Białej (od 2010 roku do chwili obecnej).

JERZY WODARCZYK – WICEPREZES ZARZĄDU

Kadencja: 20.06.2023 – 31.12.2028

OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI – SPRZEDAŻ

Pan Jerzy Wodarczyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 19 lutego 2001 roku.

Pan Jerzy Wodarczyk posiada wykształcenie średnie: ukończył w 1987 roku Liceum Zawodowe w Tarnowskich Górach; profil: Elektromechanika urządzeń przemysłowych.

Pan Jerzy Wodarczyk kolejno pracował:

 • w latach 1987-1988 w Zakładzie Urządzeń Komputerowych Mera-Elzab S.A. w Zabrzu jako Telemonter;

 • w latach 1990-1992 w Jednostce Wojskowej Nr 3635 w Tarnowskich Górach jako Elektromechanik;

 • w latach 1992-1996 w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Inpol H. Wierzbicka, R. Kuchta s.c. w Tarnowskich Górach jako Dyrektor Oddziału;

 • w okresie od grudnia 1995 – 18 lutego 2001 roku w Bowim s.c. w Tarnowskich Górach jako Wspólnik;

 • w okresie od 19 lutego 2001 roku u Emitenta jako Dyrektor Handlowy.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jerzy Wodarczyk, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta pełnił oraz obecnie pełni następujące funkcje:

 • członka Komisji Rewizyjnej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie (od 2015 roku do chwili obecnej),
 • członka Rady Nadzorczej Passat-Stal S.A. z siedzibą w Białej (od 2010 roku do chwili obecnej).

Kadencja członków Zarządu upływa z dniem 31 grudnia 2028 roku. Ich mandaty wygasną najpóźniej z dniem odbycia WZ Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2028 roku.