RAPORT ZA I PÓŁROCZE  2023 R

WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 202321/9/2023pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM21/9/2023pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 202321/9/2023pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA21/9/2023pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 202321/9/2023pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego21/9/2023pobierz plik