RAPORTY BIEŻĄCE 2020
TYTUŁDATAPLIK
Raport bieżący nr 24/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" SA na dzień 27.08.202031/07/2020, godz. 12:10pobierz plik
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ "Bowim" SA na dzień 27.08.202031/07/2020, godz. 12:10pobierz plik
Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ "Bowim" SA w dniu 27.08.202031/07/2020, godz. 12:10pobierz plik
Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ "Bowim" SA w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki31/07/2020, godz. 12:10pobierz plik
Raport bieżący nr 23/2020 - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych28/07/2020, godz. 09:45pobierz plik
Raport bieżący nr 22/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/07/2020, godz. 12:57pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.07.1515/07/2020, godz. 12:57pobierz plik
Raport bieżący nr 21/2020 - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych29/06/2020, godz. 10:23pobierz plik
Raport bieżący nr 20/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/06/2020, godz. 15:22pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.06.1515/06/2020, godz. 15:22pobierz plik
Raport bieżący nr 19/2020 - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych29/05/2020, godz. 14:46pobierz plik
Raport bieżący nr 18/2020 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 202018/05/2020, godz. 13:01pobierz plik
Raport bieżący nr 17/2020 - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 201915/05/2020, godz. 14:59pobierz plik
Raport bieżący nr 16/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.15/05/2020, godz. 13:02pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.05.1515/05/2020, godz. 13:02pobierz plik
Raport bieżący nr 15/2020 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 202011/05/2020, godz. 09:46pobierz plik
Raport bieżący nr 14/2020 - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych30/04/2020, godz. 10:03pobierz plik
Raport bieżący nr 13/2020 - Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 201922/04/2020, godz. 14:17pobierz plik
Raport bieżący nr 12/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/04/2020, godz. 15:12pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.04.1515/04/2020, godz. 15:12pobierz plik
Raport bieżący nr 11/2020 - Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2019 08/04/2020, godz. 11:13pobierz plik
Raport bieżący nr 10/2020 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok 26/03/2020, godz. 09:00pobierz plik
Raport bieżący nr 9/2020 - Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej 13/03/2020, godz. 15:35pobierz plik
Raport bieżący nr 8/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.13/03/2020, godz. 15:25pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.03.1313/03/2020, godz. 15:25pobierz plik
Raport bieżący nr 7/2020 - Nieostateczna decyzja PARP, nakazująca częściowy zwrot dotacji udzielonej spółce zależnej Passat-Stal SA 13/03/2020, godz. 14:39pobierz plik
Raport bieżący nr 6/2020 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2019 rok24/02/2020, godz. 15:10pobierz plik
Raport bieżący nr 5/2020 - Podpisanie przez Emitenta Umowy o kredyt obrotowy z mBank SA17/02/2020, godz. 12:47pobierz plik
Raport bieżący nr 4/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.14/02/2020, godz. 14:58pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.02.1414/02/2020, godz. 14:58pobierz plik
Raport bieżący nr 3/2020 - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania w Spółce10/02/2020, godz. 13:41pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie art. 6910/02/2020, godz. 13:41pobierz plik
Raport bieżący nr 2/2020 - Terminarz publikacji raportów okresowych w 2020 roku30/01/2020, godz. 15:43pobierz plik
Raport bieżący nr 1/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/01/2020, godz. 15:58pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.01.1515/01/2020, godz. 15:58pobierz plik