RAPORTY BIEŻĄCE 2020
TYTUŁDATAPLIK
Raport bieżący nr 42/2020 - Aktualizacja strategii Grupy BOWIM30/12/2020, godz. 13:07pobierz plik
Raport bieżący nr 41/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A. 15/12/2020, godz. 17:08pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.12.1515/12/2020, godz. 17:08pobierz plik
Raport bieżący nr 40/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A. 13/11/2020, godz. 15:13pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.11.1313/11/2020, godz. 15:13pobierz plik
Raport bieżący nr 39/2020 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za trzy kwartały 202010/11/2020, godz. 12:10pobierz plik
Raport bieżący nr 38/2020 - Zawarcie aneksu nr 6 do Porozumienia Inwestycyjnego z Konsorcjum Stali S.A.29/10/2020, godz. 14:42pobierz plik
Raport bieżący nr 37/2020 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za trzy kwartały 202026/10/2020, godz. 14:32pobierz plik
Raport bieżący nr 36/2020 - Informacja o wydaniu przez Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu decyzji uchylającej decyzję organu pierwszej instancji i umorzeniu postępowania w sprawie21/10/2020, godz. 16:15pobierz plik
Raport bieżący nr 35/2020 - Podpisanie przez spółkę zależną Passat-Stal S.A. umowy kredytowej z BOŚ S.A.16/10/2020, godz. 14:46pobierz plik
Raport bieżący nr 34/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A. 15/10/2020, godz. 15:08pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.10.1515/10/2020, godz. 15:08pobierz plik
Raport bieżący nr 33/2020 - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za pierwsze półrocze 202015/09/2020, godz. 15:29pobierz plik
Raport bieżący nr 32/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A. 15/09/2020, godz. 14:34pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.09.1515/09/2020, godz. 14:34pobierz plik
Raport bieżący nr 31/2020 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 202004/09/2020, godz. 14:11pobierz plik
Raport bieżący nr 30/2020 - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych28/08/2020, godz. 11:37pobierz plik
Raport bieżący nr 29/2020 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ „Bowim” SA w dniu 27.08.202027/08/2020, godz. 15:35pobierz plik
Załącznik nr 1 Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na ZWZ w dniu 27.08.202027/08/2020, godz. 15:35pobierz plik
Raport bieżący nr 28/2020 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ „Bowim” SA w dniu 27.08.202027/08/2020, godz. 15:33pobierz plik
Załącznik nr 1 Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bowim SA w dniu 27.08.202027/08/2020, godz. 15:33pobierz plik
Załącznik nr 2 Do uchwały ZWZ Bowim SA w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej27/08/2020, godz. 15:33pobierz plik
Raport bieżący nr 27/2020 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2020 24/08/2020, godz. 14:46pobierz plik
Raport bieżący nr 26/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A. 14/08/2020, godz. 14:31pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.08.1414/08/2020, godz. 14:31pobierz plik
Raport bieżący nr 25/2020 - Informacja o wydaniu przez DIAS w Katowicach decyzji o uchyleniu w całości decyzji Dyrektora UKS w Katowicach z 31.03.2016 r. nr UKS/2491/W4P/42/3/10/217/025 w sprawie określenia zobowiązania podatkowego Emitenta w podatku VAT za okres od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. oraz o umorzeniu postępowania w sprawie10/08/2020, godz. 14:38pobierz plik
Raport bieżący nr 24/2020/K - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" SA na dzień 27.08.202003/08/2020, godz. 16:02pobierz plik
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ "Bowim" SA na dzień 27.08.202003/08/2020, godz. 16:02pobierz plik
Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ "Bowim" SA w dniu 27.08.202003/08/2020, godz. 16:02pobierz plik
Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ "Bowim" SA w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki03/08/2020, godz. 16:02pobierz plik
Załącznik nr 4 Bowim GK Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok03/08/2020, godz. 16:02pobierz plik
Załącznik nr 5 Bowim SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok03/08/2020, godz. 16:02pobierz plik
Raport bieżący nr 24/2020 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" SA na dzień 27.08.202031/07/2020, godz. 12:10pobierz plik
Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ "Bowim" SA na dzień 27.08.202031/07/2020, godz. 12:10pobierz plik
Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ "Bowim" SA w dniu 27.08.202031/07/2020, godz. 12:10pobierz plik
Załącznik nr 3 Do uchwały ZWZ "Bowim" SA w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki31/07/2020, godz. 12:10pobierz plik
Raport bieżący nr 23/2020 - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych28/07/2020, godz. 09:45pobierz plik
Raport bieżący nr 22/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/07/2020, godz. 12:57pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.07.1515/07/2020, godz. 12:57pobierz plik
Raport bieżący nr 21/2020 - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych29/06/2020, godz. 10:23pobierz plik
Raport bieżący nr 20/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/06/2020, godz. 15:22pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.06.1515/06/2020, godz. 15:22pobierz plik
Raport bieżący nr 19/2020 - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych29/05/2020, godz. 14:46pobierz plik
Raport bieżący nr 18/2020 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwszy kwartał 202018/05/2020, godz. 13:01pobierz plik
Raport bieżący nr 17/2020 - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 201915/05/2020, godz. 14:59pobierz plik
Raport bieżący nr 16/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.15/05/2020, godz. 13:02pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.05.1515/05/2020, godz. 13:02pobierz plik
Raport bieżący nr 15/2020 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 202011/05/2020, godz. 09:46pobierz plik
Raport bieżący nr 14/2020 - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych30/04/2020, godz. 10:03pobierz plik
Raport bieżący nr 13/2020 - Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 201922/04/2020, godz. 14:17pobierz plik
Raport bieżący nr 12/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/04/2020, godz. 15:12pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.04.1515/04/2020, godz. 15:12pobierz plik
Raport bieżący nr 11/2020 - Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2019 08/04/2020, godz. 11:13pobierz plik
Raport bieżący nr 10/2020 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok 26/03/2020, godz. 09:00pobierz plik
Raport bieżący nr 9/2020 - Wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej 13/03/2020, godz. 15:35pobierz plik
Raport bieżący nr 8/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.13/03/2020, godz. 15:25pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.03.1313/03/2020, godz. 15:25pobierz plik
Raport bieżący nr 7/2020 - Nieostateczna decyzja PARP, nakazująca częściowy zwrot dotacji udzielonej spółce zależnej Passat-Stal SA 13/03/2020, godz. 14:39pobierz plik
Raport bieżący nr 6/2020 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2019 rok24/02/2020, godz. 15:10pobierz plik
Raport bieżący nr 5/2020 - Podpisanie przez Emitenta Umowy o kredyt obrotowy z mBank SA17/02/2020, godz. 12:47pobierz plik
Raport bieżący nr 4/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.14/02/2020, godz. 14:58pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.02.1414/02/2020, godz. 14:58pobierz plik
Raport bieżący nr 3/2020 - Zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania w Spółce10/02/2020, godz. 13:41pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie art. 6910/02/2020, godz. 13:41pobierz plik
Raport bieżący nr 2/2020 - Terminarz publikacji raportów okresowych w 2020 roku30/01/2020, godz. 15:43pobierz plik
Raport bieżący nr 1/2020 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” S.A.15/01/2020, godz. 15:58pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2020.01.1515/01/2020, godz. 15:58pobierz plik