RAPORT ZA I PÓŁROCZE  2017 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 2017r18/9/2017pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM18/9/2017pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 2017 r.18/9/2017pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA18/9/2017pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 2017 r.18/9/2017pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta18/9/2017pobierz plik
Oświadczenie zarządu w sprawie zgodności półrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego18/9/2017pobierz plik