RAPORTY BIEŻĄCE 2024
TYTUŁDATAPLIK
Raport bieżący nr 13/2024 - Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim SA17/06/2024 godz. 14:06pobierz plik
Raport bieżący nr 12/2024 - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 202324/05/2024 godz. 13:03pobierz plik
Raport bieżący nr 11/2024 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 20.06.202423/05/2024 godz. 14:19pobierz plik
Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 20.06.202423/05/2024 godz. 14:19pobierz plik
Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA w dniu 20.06.202423/05/2024 godz. 14:19pobierz plik
Załącznik nr 3 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok23/05/2024 godz. 14:19pobierz plik
Załącznik nr 4 - Bowim GK Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok23/05/2024 godz. 14:19pobierz plik
Załącznik nr 5 - Bowim SA Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok23/05/2024 godz. 14:19pobierz plik
Raport bieżący nr 10/2024 - Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 202316/05/2024 godz. 13:40pobierz plik
Raport bieżący nr 9/2024 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 202410/05/2024 godz. 12:37pobierz plik
Raport bieżący nr 8/2024 - Informacja o ogłoszeniu wyroku WSA uwzględniającego skargę Passat-Stal SA i umarzającego postępowanie w całości26/04/2024 godz. 13:11pobierz plik
Raport bieżący nr 7/2024 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za I kwartał 202425/04/2024 godz. 12:59pobierz plik
Raport bieżący nr 6/2024 - Informacja o odroczeniu ogłoszenia wyroku WSA w sprawie skargi Passat-Stal SA na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej17/04/2024 godz. 15:58pobierz plik
Raport bieżący nr 5/2024 - Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 202312/04/2024 godz. 11:17pobierz plik
Raport bieżący nr 4/2024 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2023 rok04/04/2024 godz. 12:01pobierz plik
Raport bieżący nr 3/2024 - Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2023 rok22/03/2024 godz. 10:25pobierz plik
Raport bieżący nr 2/2024 - Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki SA12/02/2024 godz. 10:50pobierz plik
Raport bieżący nr 1/2024 - Terminarz publikacji raportów okresowych w 2024 roku11/01/2024 godz. 07:59pobierz plik