RAPORT ZA I PÓŁROCZE  2018 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie zarządu z dzialalności GK BOWIM w I półroczu 2018 r.18/9/2018pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM18/9/2018pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 2018r.18/9/2018pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA18/9/2018pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 201818/9/2018pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego18/9/2018pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego18/9/2018pobierz plik