RAPORT ZA I PÓŁROCZE  2019 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 201923/9/2019pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM23/9/2019pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 201923/9/2019pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA23/9/2019pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 201923/9/2019pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego23/9/2019pobierz plik