RAPORTY BIEŻĄCE 2017
TYTUŁDATAPLIK
pobierz plik

Raport bieżący nr 23/2017 - Korekta raportu bieżącego 22/201727/4/2017, godz. 12:48pobierz plik

Raport bieżący nr 22/2017 - Zawarcie przez spółkę zależną Bowim Podkarpacie Sp. z o.o. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz umowy poręczenia pożyczki przez spółkę BOWIM 27/4/2017, godz. 11:55pobierz plik

Raport bieżący nr 21/2017 - Sprostowanie raportu bieżącego nr 20_201711/4/2017, godz. 15:56pobierz plik

Raport bieżący nr 20/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. na dzień 8 maja 2017 r.11/4/2017, godz. 14:56pobierz plik

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ „Bowim” S.A. na dzień 08.05.2017 r.11/4/2017, godz. 14:56pobierz plik

Załącznik nr 2 Projekty uchwał na ZWZ „Bowim” S.A. w dniu 08.05.2017 r.11/4/2017, godz. 14:56pobierz plik

Raport bieżący nr 19/2017 - Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 201610/4/2017, godz. 13:10pobierz plik

Raport bieżący nr 18/2017 - Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 20166/4/2017, godz. 15:22pobierz plik

Raport bieżący nr 17/2017 - Zawarcie aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. 6/4/2017, godz. 12:14pobierz plik

Raport bieżący nr 16/2017 - Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku w sprawie skargi Emitenta na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej3/4/2017, godz. 13:19pobierz plik

Raport bieżący nr 15/2017 - Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za 2016r.30/3/2017, godz. 13:04pobierz plik
Raport bieżący nr 14/2017 -Wezwanie do zawarcia umowy nabycia akcji własnych Emitenta od Konsorcjum Stali SA16/3/2017, godz. 16:10pobierz plik
Raport bieżący nr 13/2017 - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu „Bowim” S.A.15/3/2017, godz. 17:14pobierz plik
Raport bieżący nr 12/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/3/2017, godz. 16:39pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.03.1515/3/2017, godz. 16:39pobierz plik
Raport bieżący nr 11/2017 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/3/2017, godz. 13:00pobierz plik
Raport bieżący nr 10/2017 - Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców oraz do Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.9/3/2017, godz. 15:00pobierz plik
Raport bieżący nr 9/2017 - Wstępne wyniki finansowe GK Emitenta za 2016 r7/3/2017, godz. 11:25pobierz plik
Raport bieżący nr 8/2017 -Zawarcie aneksu nr 5 do umowy z Konsorcjum Stali SA28/2/2017, godz. 11:48pobierz plik
Raport bieżący nr 7/2017 -Wstępny wynik finansowy Emitenta za 2016 rok22/2/2017, godz. 16:10pobierz plik
Raport bieżący nr 6/2017 -Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/2/2017, godz. 14:17pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.02.1515/2/2017, godz. 14:17pobierz plik
Raport bieżący nr 5/2017 -Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/2/2017, godz. 13:22pobierz plik
Raport bieżący nr 4/2017 -Zawarcie aneksu technicznego do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim SA10/2/2017, godz. 13:24pobierz plik
Raport bieżący nr 3/2017 -Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA13/1/2017, godz. 14:09pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.01.1313/1/2017, godz. 14:09pobierz plik
Raport bieżący nr 2/2017 -Nabycie akcji własnych przez Emitenta13/1/2017, godz. 12:49pobierz plik
Raport bieżący nr 1/2017 -Terminarz publikacji raportów okresowych w 2017 roku5/1/2017, godz. 14:24pobierz plik
Raport bieżący nr 1/2017 -Terminarz publikacji raportów okresowych w 2017 roku5/1/2017, godz. 14:24pobierz plik