RAPORTY BIEŻĄCE 2017
TYTUŁDATAPLIK
Raport bieżący nr 14/2017 -Wezwanie do zawarcia umowy nabycia akcji własnych Emitenta od Konsorcjum Stali SA16/3/2017, godz. 16:10pobierz plik
Raport bieżący nr 13/2017 - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu „Bowim” S.A.15/3/2017, godz. 17:14pobierz plik
Raport bieżący nr 12/2017 - Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/3/2017, godz. 16:39pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.03.1515/3/2017, godz. 16:39pobierz plik
Raport bieżący nr 11/2017 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/3/2017, godz. 13:00pobierz plik
Raport bieżący nr 10/2017 - Podpisanie przez Emitenta aneksów do Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców oraz do Umowy o Wielocelowy Limit Kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.9/3/2017, godz. 15:00pobierz plik
Raport bieżący nr 9/2017 - Wstępne wyniki finansowe GK Emitenta za 2016 r7/3/2017, godz. 11:25pobierz plik
Raport bieżący nr 8/2017 -Zawarcie aneksu nr 5 do umowy z Konsorcjum Stali SA28/2/2017, godz. 11:48pobierz plik
Raport bieżący nr 7/2017 -Wstępny wynik finansowy Emitenta za 2016 rok22/2/2017, godz. 16:10pobierz plik
Raport bieżący nr 6/2017 -Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA15/2/2017, godz. 14:17pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.02.1515/2/2017, godz. 14:17pobierz plik
Raport bieżący nr 5/2017 -Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/2/2017, godz. 13:22pobierz plik
Raport bieżący nr 4/2017 -Zawarcie aneksu technicznego do umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim SA10/2/2017, godz. 13:24pobierz plik
Raport bieżący nr 3/2017 -Powiadomienie o transakcji na akcjach „Bowim” SA13/1/2017, godz. 14:09pobierz plik
Załącznik nr 1 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach BOWIM 2017.01.1313/1/2017, godz. 14:09pobierz plik
Raport bieżący nr 2/2017 -Nabycie akcji własnych przez Emitenta13/1/2017, godz. 12:49pobierz plik
Raport bieżący nr 1/2017 -Terminarz publikacji raportów okresowych w 2017 roku5/1/2017, godz. 14:24pobierz plik
Raport bieżący nr 1/2017 -Terminarz publikacji raportów okresowych w 2017 roku5/1/2017, godz. 14:24pobierz plik