DANE JEDNOSTKOWE ROCZNE:

Wybrane dane finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Sprawozdanie finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Wybrane dane finansowe 
(w tys.PLN)20192018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1.373.7381.426.4191.200.873875.957808.634
Przychody z działalności operacyjnej ogółem1.384.5601.427.9821.202.581883.609814.354
Zysk (strata) na działalności operacyjnej12.62629.79635.72038.9443.869
Zysk (strata) brutto1.84612.83621.95222.64770
Zysk (strata) netto1.60510.18016.44218.536451
Aktywa razem396.261453.010374.185364.385281.168
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania274.583328.631256.013248.653180.345
Zobowiązania długoterminowe103.95486.30174.49960.04020.564
Zobowiązania krótkoterminowe170.630242.330181.515188.613159.780
Kapitał własny121.678124.379118.171115.733100.823
Kapitał zakładowy1.9511.9511.9511.9511.951
Liczba akcji (szt.)19.514.64719.514.64719.514.64719.514.64719.514.647
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,030,10,100