DANE JEDNOSTKOWE ROCZNE:

Wybrane dane finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Sprawozdanie finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Wybrane dane finansowe 
(w tys.PLN)20172016201520142013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1.200.873875.957808.634750.635765.007
Przychody z działalności operacyjnej ogółem1.202.581883.609814.354757.666772.412
Zysk (strata) na działalności operacyjnej35.72038.9443.8698.8096.614
Zysk (strata) brutto21.95222.647702.5741.347
Zysk (strata) netto16.44218.5364512.7131.052
Aktywa razem374.185364.385281.168335.804291.309
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania256.013248.653180.345231.966183.186
Zobowiązania długoterminowe74.49960.04020.56427.37930.655
Zobowiązania krótkoterminowe181.515188.613159.780204.586152.531
Kapitał własny118.171115.733100.823103.839108.123
Kapitał zakładowy1.9511.9511.9511.9511.951
Liczba akcji (szt.)19.514.64719.514.64719.514.64719.514.64719.514.647
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,10000