DANE JEDNOSTKOWE ROCZNE:

Wybrane dane finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Sprawozdanie finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Wybrane dane finansowe 
(w tys.PLN)20182017201620152014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1.426.4191.200.873875.957808.634750.635
Przychody z działalności operacyjnej ogółem1.427.9821.202.581883.609814.354757.666
Zysk (strata) na działalności operacyjnej29.79635.72038.9443.8698.809
Zysk (strata) brutto12.83621.95222.647702.574
Zysk (strata) netto10.18016.44218.5364512.713
Aktywa razem453.010374.185364.385281.168335.804
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania328.631256.013248.653180.345231.966
Zobowiązania długoterminowe86.30174.49960.04020.56427.379
Zobowiązania krótkoterminowe242.330181.515188.613159.780204.586
Kapitał własny124.379118.171115.733100.823103.839
Kapitał zakładowy1.9511.9511.9511.9511.951
Liczba akcji (szt.)19.514.64719.514.64719.514.64719.514.64719.514.647
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0,10,1000