WALNE ZGROMADZENIA

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 20.06.2024 – PDF
 • Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA na dzień 20.06.2024 – PDF
 • Formularz do wykonania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji – PDF
 • Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok – PDF
 • Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok – PDF
 • Bowim SA – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 20.06.2023 – PDF
 • Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA na dzień 20.06.2023 – PDF
 • Formularz do wykonania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji – PDF
 • Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok – PDF
 • Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok – PDF
 • Bowim SA – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok – PDF
 • Bowim SA – Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok – PDF
 • Adam Kidała – Życiorys kandydata do Zarządu Bowim SA – PDF
 • Jacek Rożek – Życiorys kandydata do Zarządu Bowim SA – PDF
 • Jerzy Wodarczyk – Życiorys kandydata do Zarządu Bowim SA – PDF
 • Uchwały podjęte przez ZWZ Bowim SA w dniu 20.06.2023 – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na ZWZ w dniu 20.06.2023 – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 06.06.2022 – PDF
 • Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA na dzień 06.06.2022 – PDF
 • Formularz do wykonania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji – PDF
 • Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok – PDF
 • Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok – PDF
 • Bowim SA – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok –PDF
 • Feliks Rożek – życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Bowim SA
 • Jan Kidała – życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Bowim SA
 • Aleksandra Wodarczyk – życiorys kandydatki do Rady Nadzorczej Bowim SA
 • Katarzyna Czerniak – życiorys kandydatki do Rady Nadzorczej Bowim SA
 • Jerzy Biernat – życiorys kandydata do Rady Nadzorczej Bowim SA
 • Bowim SA – Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok – PDF
 • Uchwały podjęte przez ZWZ Bowim SA w dniu 06.06.2022 – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na ZWZ Bowim SA w dniu 06.06.2022 – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim SA na dzień 11.02.2022 – PDF
 • Projekty uchwał na NWZ Bowim SA w dniu 11.02.2022 – PDF
 • Formularz do wykonania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji – PDF
 • Tekst jednolity Statutu Bowim SA – PDF
 • Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bowim SA – PDF
 • Uchwały podjęte przez NWZ Bowim SA w dniu 11.02.2022 –PDF
 • Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na NWZ w dniu 11.02.2022 –PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 31.05.2021 – PDF
 • Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA na dzień 31.05.2021 – PDF
 • Formularz do wykonania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji – PDF
 • Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok – PDF
 • Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok – PDF
 • Bowim SA – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok – PDF
 • Bowim SA – Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok – PDF
 • Uchwały podjęte przez ZWZ Bowim SA w dniu 31.05.2021 – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na ZWZ Bowim SA w dniu 31.05.2021 – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 27.08.2020 –  PDF
 • Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA na dzień 27.08.2020 – PDF
 • Formularz do wykonania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji – PDF
 • Bowim GK – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok – PDF
 • Bowim SA – Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2019 rok – PDF
 • Uchwały podjęte przez ZWZ Bowim SA w dniu 27.08.2020 – PDF
 • Załącznik do uchwały ZWZ Bowim SA w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na ZWZ w dniu 27.08.2020 – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim SA na dzień 17.06.2019r –  PDF
 • Projekty uchwał na ZWZ Bowim SA na dzień 17.06.2019r – PDF
 • Formularz do wykonania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji – PDF
 • Bowim GK-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok – PDF
 • Bowim SA-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok – PDF
 • Uchwały podjęte przez WZA Bowim SA w dniu 17.06.2019r – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na WZA w dniu 17.06.2019r – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim SA na dzień 30.8.2018r –  PDF
 • Projekty uchwał na NWZ Bowim SA na dzień 30.8.2018r – PDF
 • Formularz do wykonania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji – PDF
 • Uchwały podjęte przez NWZ Bowim SA w dniu 30.08.2018r – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na NWZ w dniu 30.08.2018 – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. – PDF
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. – PDF
 • Formularz do wykonywania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji  –  PDF
 • Bowim SA-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017  –  PDF
 • Bowim GK-Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017  –  PDF
 • Uchwały podjęte przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bowim SA w dniu 24.05.2018 –  PDF
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Bowim SA w dniu 24.05.2018r –  PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Bowim SA na dzień 20.10.2017r –  PDF
 • Projekty uchwał na NWZ Bowim SA na dzień 20.10.2017r – PDF
 • Formularz do wykonania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji – PDF
 • Uchwały podjęte przez NWZ BOWIM SA w dniu 20.10.2017r. – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy co najmniej 5% na NWZ w dniu 20.10.2017 – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. –  PDF
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. – PDF
 • Formularz do wykonywania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji – PDF
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Bowim” S.A. za 2016 rok – PDF
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej GK „Bowim” za 2016 rok – PDF
 • Uchwały podjęte przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. w dniu 08.05.2017 r.- PDF
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ „Bowim” w dniu 08.05.2017 r. – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. –  PDF
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. – PDF
 • Formularz do wykonywania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji – PDF
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej „Bowim” S.A. za 2015 rok – PDF
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej GK „Bowim” za 2015 rok – PDF
 • Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. –  PDF
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. – PDF
 • Formularz do wykonywania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji – PDF
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 – PDF
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej GK „Bowim” za 2014 – PDF
 • Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Bowim” S.A. – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „Bowim” S.A. – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. –  PDF
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. – PDF
 • Formularz do wykonywania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji spółki i liczbie głosów z tych akcji – PDF
 • Uchwały podjęte przez NWZ „Bowim” S.A. w dniu 16.10.2014 r. – PDF
 • Załącznik do uchwały nr 3 NWZ „Bowim” S.A. – informacja o nabyciu akcji własnych – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w NWZA „Bowim” S.A. – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. –  PDF
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. – PDF
 • Formularz do wykonywania prawa głosów przez pełnomocnika – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa – PDF
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 – PDF
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej GK „Bowim” za 2013 – PDF
 • Sprawozdania Zarządu z działalności spółki „Bowim” S.A. za 2013r – PDF
 • Sprawozdania Zarządu z działalności GK „Bowim” za 2013r – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ Spółki – PDF
 • Uchwały podjęte przez ZWZ „Bowim” S.A. w dniu 08.05.2014r. – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. –  PDF
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. – PDF
 • Formularz do głosowania – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa – PDF
 • Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej – Janusz Koclęga – PDF
 • Uchwały podjęte przez NWZA „Bowim” S.A. w dniu 07.03.2014r. – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w NWZA „Bowim” S.A. – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. –  PDF
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. – PDF
 • Uchwały podjęte przez ZWZA „Bowim” S.A. w dniu 28.06.2013r. – PDF
 • Załącznik do uchwały nr 22 ZWZA „Bowim” S.A. – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA „Bowim” S.A. – PDF
 • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów – PDF
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012 – PDF
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej GK „Bowim” za rok 2012 – PDF
 • Formularz do głosowania – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. –  PDF
 • Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. – PDF
 • Uchwały podjęte przez NWZA „Bowim” S.A. w dniu 06.11.2012r – PDF
 • Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej – Rafał Abratański – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA „Bowim” S.A. – PDF
 • Formularz do głosowania – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa – PDF

WYSZCZEGÓLNIENIE

 • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. – PDF
 • Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A.- PDF
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki – PDF
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej GK „Bowim” – PDF
 • Uchwały podjęte przez ZWZA Bowim S.A. w dniu 06.06.2012r. – PDF
 • Życiorys kandydata na Członka Zarządu – Adam Kidała – PDF
 • Życiorys kandydata na Członka Zarządu – Jacek Rożek – PDF
 • Życiorys kandydata na Członka Zarządu – Jerzy Wodarczyk – PDF
 • Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA „Bowim” S.A. – PDF
 • Formularz do głosowania – PDF
 • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa – PDF