INFORMACJE PODSTAWOWE
Akcje „Bowim” S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych od dnia  25 stycznia 2012 r.
L
Nazwa skrócona„Bowim” SA
Rynek notowańRynek główny
System notowańCiągłe
Przynależność do sektora
branżowego
Handel hurtowy
Kod ISINPLBOWM000019
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółkiWIG
Kapitał zakładowy1.951.464,70 zł i dzieli się na19.514.647 sztuk akcji
o wartości nominalnej po 0,10 zł każda