RAPORT ZA I PÓŁROCZE  2016 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 2016r31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 2016 r.31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik
Sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 2016 r.31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik
Oświadczenie zarządu w sprawie zgodności półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego31/08/2016,
godz. 17:27
pobierz plik