JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
BOWIM SA – Sprawozdanie finansowe za rok 20132014-03-22pobierz plik
BOWIM SA – Wybrane dane finansowe2014-03-22pobierz plik
BOWIM SA – Opinia niezależnego biegłego oraz raport uzupełniający z badania jednostkowego SF2014-03-22pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności BOWIM SA2014-03-22pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe2014-03-22pobierz plik
Oświadczenia Zarządu dot. rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności2014-03-22pobierz plik
List Zarządu BOWIM SA do Akcjonariuszy – raport jednostkowy2014-03-22pobierz plik
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2013 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
GK BOWIM Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 20132014-03-22pobierz plik
GK BOWIM SA Wybrane skonsolidowane dane finansowe2014-03-22pobierz plik
GK BOWIM Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego2014-03-22pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOWIM2014-03-22pobierz plik
Oświadczenia Zarządu dot. zgodności rocznego skonsol. sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności2014-03-22pobierz plik
Oświadczenia Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych2014-03-22pobierz plik
List Zarządu BOWIM SA do Akcjonariuszy - raport skonsolidowany2014-03-22pobierz plik