RAPORTY BIEŻĄCE 2012
TYTUŁDATAPLIK
Raport nr 26/2012 – Transakcje animatora na akcjach Spółki28/12/2012pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki28/12/2012pobierz plik
Raport nr 25/2012 – Zawarcie umowy objęcia akcji w spółce zależnej Passat – Stal S.A.21/12/2012pobierz plik
Raport nr 24/2012 – Zawarcie aneksu do umowy o współpracę z BRE Bank S.A.17/12/2012pobierz plik
Raport nr 23/2012 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A.17/12/2012pobierz plik
Raport nr 22/2012 – Zawarcie aneksu do umowy o współpracę z BRE Bank S.A.30/11/2012pobierz plik
Raport nr 21/2012 – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A.30/11/2012pobierz plik
Raport nr 20/2012 – Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy PEKAO S.A.30/11/2012pobierz plik
Raport nr 19/2012 – Zawarcie aneksu do umowy kredytu zaliczka z PEKAO S.A.30/11/2012pobierz plik
Raport nr 18/2012 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOWIM S.A. w dniu 06.11.2012 roku6/11/2012pobierz plik
Załącznik nr 1 – Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 06.11.20126/11/2012pobierz plik
Raport nr 17/2012 – Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej BOWIM S.A.6/11/2012pobierz plik
Załącznik nr 1 – Życiorys Rafał Abratański6/11/2012pobierz plik
Raport nr 16/2012 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu6/11/2012pobierz plik
Załącznik nr 1 – Uchwały podjęte przez NWZA BOWIM S.A.6/11/2012pobierz plik
Raport nr 15/2012 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A.11/10/2012pobierz plik
Załącznik nr 1 Ogłoszenie NWZ BOWIM S.A.11/10/2012pobierz plik
Załącznik nr 2 Projekty Uchwał BOWIM S.A.11/10/2012pobierz plik
Raport nr 14/2012 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości12/09/2012pobierz plik
Raport nr 13/2012 Odstąpienie od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G19/07/2012pobierz plik
Raport nr 12/2012 Zakończenie inwestycji rozbudowy zakładu serwisu stali oraz wdrożenia innowacyjnej technologii16/07/2012pobierz plik
Raport nr 11/2012 ESPI zmiana stanu posiadania przez DM IDM SA12/07/2012pobierz plik
Raport nr 10/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOWIM S.A. w dniu 06.06.2012 roku.11/06/2012pobierz plik
Załącznik nr 1 Wykaz Akcjonariuszy11/06/2012pobierz plik
Raport nr 9/2012 Powołanie Członków Zarządu na nową wspólną kadencję6/06/2012pobierz plik
Załącznik nr 1 Życiorys Adam Kidała6/06/2012pobierz plik
Załącznik nr 2 Życiorys Jacek Rożek6/06/2012pobierz plik
Załącznik nr 3 Życiorys Jerzy Wodarczyk6/06/2012pobierz plik
Raport nr 8/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu6/06/2012pobierz plik
Załącznik nr 1 Uchwały podjęte przez ZWZA BOWIM S.A.6/06/2012pobierz plik
Raport nr 7/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A10/05/2012pobierz plik
Załącznik nr 1 Ogłoszenie ZW BOWIM S.A.10/05/2012pobierz plik
Załącznik nr 2 Projekty Uchwał BOWIM S.A.10/05/2012pobierz plik
Raport nr 6/2012 Wykaz raportów BOWIM S.A. przekazanych do wiadomości publicznej w roku 2011.29/03/2012pobierz plik
Raport nr 5/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 wraz z oświadczeniem o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów27/01/2012pobierz plik
Raport nr 4/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii B, D, E i F24/01/2012pobierz plik
Raport nr 3/2012 Rejestracja akcji spółki BOWIM S.A. serii B, D, E, F w KDPW24/01/2012pobierz plik
Raport nr 2/2012 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji spółki BOWIM S.A. serii B, D, E, F.20/01/2012pobierz plik
Raport nr 1/2012 Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji spółki BOWIM S.A. serii B, D, E i F do obrotu na rynku regulowanym5/01/2012pobierz plik