ŁAD KORPORACYJNY
DOKUMENTDATA AKTUALIZACJIPLIK
Statut Spółki2014-10-29pobierz plik
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę „Bowim” SA rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 20162016-01-15pobierz plik
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia2012-06-06pobierz plik
Regulamin Rady Nadzorczej2001-05-30pobierz plik
Regulamin Zarządu2007-11-14pobierz plik
Zasady wyboru biegłego rewidenta2004-06-30pobierz plik
Audytor - PRO AUDYT Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu2017-06-29pobierz plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2017 r.2018-05-24pobierz plik
Sprawozdanie Rady Nadzorczej GK „Bowim” za 2017 r.2018-05-24pobierz plik
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego z dnia 21.03.2016 r.2016-03-21pobierz plik
Indywidualny Standard Raportowania 2016-07-03pobierz plik
Załącznik nr 1 do Indywidualnego Standardu Raportowania2016-07-03pobierz plik
Strategia Grupy BOWIM na lata 2017-20202017-10-17pobierz plik
Polityka BOWIM SA w zakresie świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług nie będących badaniem2017-10-20pobierz plik
Polityka BOWIM SA w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych2017-10-20pobierz plik