ŁAD KORPORACYJNY
DOKUMENTDATA AKTUALIZACJIPLIK
Statut Spółki29/10/2014pobierz plik
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę „Bowim” SA rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 201611/7/2019pobierz plik
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia6/6/2012pobierz plik
Regulamin Rady Nadzorczej30/5/2001pobierz plik
Regulamin Zarządu14/11/2007pobierz plik
Zasady wyboru biegłego rewidenta30/6/2004pobierz plik
Audytor - UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie 14/6/2019pobierz plik
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego z dnia 18.07.2019 r.18/7/2019pobierz plik
Indywidualny Standard Raportowania 3/7/2016pobierz plik
Załącznik nr 1 do Indywidualnego Standardu Raportowania3/7/2016pobierz plik
Strategia Grupy BOWIM na lata 2017-202017/10/2017pobierz plik
Regulamin Komitetu Audytu BOWIM SA20/10/2017pobierz plik
Polityka BOWIM SA w zakresie świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług nie będących badaniem20/10/2017pobierz plik
Polityka BOWIM SA w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych20/10/2017pobierz plik