RAPORT ZA I PÓŁROCZE  2013 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta2013-09-02pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o zgodności półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego2013-09-02pobierz plik
Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej2013-09-02pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta – Bowim S.A.2013-09-02pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta – GK Bowim2013-09-02pobierz plik
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 Bowim S.A.2013-09-02pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 GK Bowim2013-09-02pobierz plik