RAPORT ZA I PÓŁROCZE  2015 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 2015 r.2015-08-31pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA2015-08-31pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 2015 r.2015-08-31pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM2015-08-31pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 2015r2015-08-31pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta2015-08-31pobierz plik
Oświadczenie zarządu w sprawie zgodności półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego2015-08-31pobierz plik