RAPORT ZA I PÓŁROCZE  2015 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 2015 r.31/8/2015pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA31/8/2015pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 2015 r.31/8/2015pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM31/8/2015pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 2015r31/8/2015pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta31/8/2015pobierz plik
Oświadczenie zarządu w sprawie zgodności półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego31/8/2015pobierz plik