RAPORT ZA I PÓŁROCZE  2012 r
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta31/08/2012pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o zgodności półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego31/08/2012pobierz plik
Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej31/08/2012pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta – Bowim S.A.31/08/2012pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta – GK Bowim31/08/2012pobierz plik
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 Bowim S.A.31/08/2012pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 GK Bowim31/08/2012pobierz plik