RAPORTY BIEŻĄCE 2013
TYTUŁDATAPLIK
Raport nr 86/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki30/12/2013pobierz plik
Raport nr 86/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki30/12/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki30/12/2013pobierz plik
Raport nr 85/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki19/12/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki19/12/2013pobierz plik
Raport nr 84/2013 – Ustanowienie zastawu na wydzielonych zapasach18/12/2013pobierz plik
Raport nr 83/2013 – Zawarcie aneksu do umowy kredytu z mBank Spółka Akcyjna (dawniej BRE Bank SA)18/12/2013pobierz plik
Raport nr 82/2013 -Zawarcie aneksu do umowy o współpracę z mBank Spółkę Akcyjną (dawniej BRE Bank SA)18/12/2013pobierz plik
Raport nr 81/2013 – Zawarcie aneksu do umowy kredytu zaliczka z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną18/12/2013pobierz plik
Raport nr 80/2013 – Zawarcie aneksu do umowy o wielkocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną18/12/2013pobierz plik
Raport nr 79/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki12/12/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki12/12/2013pobierz plik
Raport nr 78/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki6/12/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki6/12/2013pobierz plik
Raport nr 77/2013 – Zawarcie aneksu do umowy o współpracę z mBank Spółkę Akcyjną (dawniej BRE Bank SA)4/12/2013pobierz plik
Raport nr 76/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki28/11/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki28/11/2013pobierz plik
Raport nr 75/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki21/11/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki21/11/2013pobierz plik
Raport nr 74/2013 – Obroty z ArcelorMittal Flat Carbon Europe na wartość umowy znaczącej20/11/2013pobierz plik
Raport nr 73/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki14/11/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki14/11/2013pobierz plik
Raport nr 72/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki7/11/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki7/11/2013pobierz plik
Raport nr 71/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki30/10/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki30/10/2013pobierz plik
Raport nr 70/2013 – Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku ws. skargi Emitenta na decyzję Dyr. Izby Skarbowej25/10/2013pobierz plik
Raport nr 69/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki23/10/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki23/10/2013pobierz plik
Raport nr 68/2013 – Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny postanowienia w sprawie z wniosku Dom Maklerski IDM S.A.15/10/2013pobierz plik
Raport nr 67/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki15/10/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki15/10/2013pobierz plik
Raport nr 66/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki9/10/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki9/10/2013pobierz plik
Raport nr 65/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki3/10/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki3/10/2013pobierz plik
Raport nr 64/2013 – Zawieszenie działalności zakładu produkcji zbrojeniowej w Bowim S.A.27/09/2013pobierz plik
Raport nr 63/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki25/09/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki25/09/2013pobierz plik
Raport nr 62/2013 – Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Dom Maklerski IDM S.A.21/09/2013pobierz plik
Raport nr 61/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki19/09/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki19/09/2013pobierz plik
Raport nr 60/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki12/09/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki12/09/2013pobierz plik
Raport nr 59/2013 – Podpisanie umowy linii wielocelowej z BOŚ S.A.9/09/2013pobierz plik
Raport nr 58/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki6/09/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki6/09/2013pobierz plik
Raport nr 57/2013 – Podpisanie umowy o linię faktoringu odwrotnego z BOŚ S.A.30/08/2013pobierz plik
Raport nr 56/2013 – Podpisanie umów faktoringowych z BOŚ S.A.30/08/2013pobierz plik
Raport nr 55/2013 – Podpisanie umowy pożyczki hipotecznej z BOŚ S.A.30/08/2013pobierz plik
Raport nr 54/2013 – Otrzymanie z Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienia w sprawie oddalenia wniosku Konsorcjum Stali SA29/08/2013pobierz plik
Raport nr 53/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki29/08/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki29/08/2013pobierz plik
Raport nr 52/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki22/08/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki22/08/2013pobierz plik
Raport nr 51/2013 – Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie złożonego zażalenia przez Konsorcjum Stali S.A.21/08/2013pobierz plik
Raport nr 50/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki14/08/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki14/08/2013pobierz plik
Załącznik nr 2 – Transakcje animatora na akcjach Spółki14/08/2013pobierz plik
Raport nr 49/2013 – Wezwanie do zapłaty13/08/2013pobierz plik
Raport nr 48/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki8/08/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki8/08/2013pobierz plik
Raport nr 47/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki1/08/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki1/08/2013pobierz plik
Raport nr 46/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki25/07/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki25/07/2013pobierz plik
Raport nr 45/2013 – Informacja o złożeniu pozwu przeciwko Konsorcjum Stali S.A.16/07/2013pobierz plik
Raport nr 44/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki16/07/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki16/07/2013pobierz plik
Raport nr 43/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki11/07/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki11/07/2013pobierz plik
Raport nr 42/2013 – Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowienia o częściowej zmianie postanowienia z 21.05.2013r.9/07/2013pobierz plik
Raport nr 41/2013 -Informacja o wydaniu postanowienia o częściowym wstrzymaniu wykonania postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie8/07/2013pobierz plik
Raport nr 40/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki3/07/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki3/07/2013pobierz plik
Raport nr 39/2013 – Otrzymanie od Konsorcjum Stali żądania zawarcia umowy nabycia przez Bowim akcji własnych1/07/2013pobierz plik
Raport nr 38/2013 – Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia1/07/2013pobierz plik
Raport nr 37/2013 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOWIM S.A. w dniu 28.06.2013 roku1/07/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Lista akcjonariuszy powyżej 5%1/07/2013pobierz plik
Raport nr 36/2013 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu28/06/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Uchwały ZWZA28/06/2013pobierz plik
Załącznik nr 2 – Załącznik do uchwały nr 2228/06/2013pobierz plik
Raport nr 35/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki27/06/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki27/06/2013pobierz plik
Raport nr 34/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki20/06/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki20/06/2013pobierz plik
Raport nr 33/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki13/06/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki13/06/2013pobierz plik
Raport nr 32/2013 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej – uzupełnienie materiałów na WZA zwołane na 28 czerwca12/06/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Bowim SA sprawozdanie RN za rok 201212/06/2013pobierz plik
Załącznik nr 2 – GK Bowim sprawozdanie RN za rok 201212/06/2013pobierz plik
Raport nr 31/2013 – Wprowadzenie zmian na wniosek akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy7/06/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Projekty Uchwał na ZWZ Bowim S.A.7/06/2013pobierz plik
Raport nr 30/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki6/06/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki6/06/2013pobierz plik
Raport nr 29/2013 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A.29/05/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Bowim S.A.29/05/2013pobierz plik
Załącznik nr 2 – Projekty Uchwał ZWZA Bowim S.A.29/05/2013pobierz plik
Raport nr 28/2013 – Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia.29/05/2013pobierz plik
Raport nr 27/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki29/05/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki29/05/2013pobierz plik
Raport nr 26/2013 – Wybór biegłego rewidenta28/05/2013pobierz plik
Raport nr 25/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki23/05/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki23/05/2013pobierz plik
Raport nr 24/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki15/05/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki15/05/2013pobierz plik
Raport nr 23/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki9/05/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki9/05/2013pobierz plik
Raport nr 22/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółk7/05/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki7/05/2013pobierz plik
Raport nr 21/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki25/04/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki25/04/2013pobierz plik
Raport nr 20/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki18/04/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki18/04/2013pobierz plik
Raport nr 19/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki12/04/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki12/04/2013pobierz plik
Raport nr 18/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki5/04/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki5/04/2013pobierz plik
Raport nr 17/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki28/03/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki28/03/2013pobierz plik
Raport nr 16/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki21/03/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki21/03/2013pobierz plik
Raport nr 15/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki14/03/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki14/03/2013pobierz plik
Raport nr 14/2013 – Wykaz raportów BOWIM S.A. przekazanych do wiadomości publicznej w roku 20128/03/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku8/03/2013pobierz plik
Raport nr 13/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki7/03/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki7/03/2013pobierz plik
Raport nr 12/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki28/02/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki28/02/2013pobierz plik
Raport nr 11/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki21/02/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki21/02/2013pobierz plik
Raport nr 10/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki14/02/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki14/02/2013pobierz plik
Raport nr 9/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki6/02/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki6/02/2013pobierz plik
Raport nr 8/2013 – Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach1/02/2013pobierz plik
Raport nr 7/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki30/01/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki30/01/2013pobierz plik
Raport nr 6/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki24/01/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki24/01/2013pobierz plik
Raport nr 5/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki17/01/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki17/01/2013pobierz plik
Raport nr 4/2013 – Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 201315/01/2013pobierz plik
Raport nr 3/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki9/01/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki9/01/2013pobierz plik
Raport nr 2/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki7/01/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki7/01/2013pobierz plik
Raport nr 1/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki3/01/2013pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki3/01/2013pobierz plik