JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
List Zarządu „Bowim” SA do Akcjonariuszy2015-03-23pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim SA2015-03-23pobierz plik
Opinia niezależnego biegłego oraz raport uzupełniający z badania jednostkowego sprawozdania finansowego „Bowim” S.A.2015-03-23pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności „Bowim” SA za 2014r.2015-03-23pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ( roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe „Bowim” S.A)2015-03-23pobierz plik
Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „Bowim” S.A.2015-03-23pobierz plik
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2014 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Bowim" za 2014 r.2015-03-23pobierz plik
Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Bowim"2015-03-23pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Bowim" za 2014 r.2015-03-23pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych2015-03-23pobierz plik
Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności GK "Bowim" S.A.2015-03-23pobierz plik