RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
Sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 2014 r.1.09.2014pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA1.09.2014pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 2014 r.1.09.2014pobierz plik
Raport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM1.09.2014pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 2014r1.09.2014pobierz plik
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta1.09.2014pobierz plik
Oświadczenie zarządu w sprawie zgodności półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego1.09.2014pobierz plik