JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2011 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
List Zarządu BOWIM SA do Akcjonariuszy2012-03-20pobierz plik
Oświadczenia Zarządu2012-03-20pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności BOWIM S. A. za rok 20112012-03-20pobierz plik
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego BOWIM S.A. za 2011 rok2012-03-20pobierz plik
Wybrane dane finansowe BOWIM S.A.2012-03-20pobierz plik
Jednostkowe sprawozdanie finasnowe BOWIM rok 20112012-03-20pobierz plik
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2011 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
List Zarządu BOWIM SA do Akcjonariuszy raport skonsolidowany2012-03-20pobierz plik
Oświadczenia Zarządu skonsolidowane2012-03-20pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu GK BOWIM skonsolidowane2012-03-20pobierz plik
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego2012-03-20pobierz plik
Wybrane skonsolidowane dane finansowe2012-03-20pobierz plik
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOWIM rok 20112012-03-20pobierz plik