JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
List Zarządu BOWIM SA do Akcjonariuszy – raport jednostkowy2013-03-21pobierz plik
Oświadczenia Zarządu dot. rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności2013-03-21pobierz plik
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe2013-03-21pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności BOWIM SA2013-03-21pobierz plik
BOWIM SA – Opinia niezależnego biegłego oraz raport uzupełniający z badania jednostkowego SF2013-03-21pobierz plik
BOWIM SA – Wybrane dane finansowe2013-03-21pobierz plik
BOWIM SA – Sprawozdanie finansowe za rok 20122013-03-21pobierz plik
SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA 2012 R
WYSZCZEGÓLNIENIEDATAPLIK
List Zarządu BOWIM SA do Akcjonariuszy - raport skonsolidowany2013-03-21pobierz plik
Oświadczenia Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych2013-03-21pobierz plik
Oświadczenia Zarządu dot. zgodności rocznego skonsol. sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności2013-03-21pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOWIM2013-03-21pobierz plik
GK BOWIM Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego2013-03-21pobierz plik
GK BOWIM SA Wybrane skonsolidowane dane finansowe2013-03-21pobierz plik
GK BOWIM Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 20122013-03-21pobierz plik