RAPORTY BIEŻĄCE 2014
TYTUŁDATAPLIK
Raport nr 61/2014 – Zawarcie aneksu technicznego przedłużającego finansowanie do umowy kredytu zaliczka z Pekao S.A29/12/2014pobierz plik
Raport nr 60/2014 – Zawarcie aneksu technicznego do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A.29/12/2014pobierz plik
Raport nr 59/2014 – Zawarcie umowy z KUKE19/12/2014pobierz plik
Raport nr 58/2014 – Nabycie akcji własnych15/12/2014pobierz plik
Raport nr 57/2014 – Aneks do umowy kredytu z mBank S.A.15/12/2014pobierz plik
Raport nr 56/2014 – Aneks do umowy współpracy z mBank S.A.15/12/2014pobierz plik
Raport nr 55/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta14/11/2014pobierz plik
Raport nr 54/2014 – Obroty z Grupą Kapitałową CMC na wartość umowy znaczącej13/11/2014pobierz plik
Raport nr 53/2014 – Pismo biegłego rewidenta – potwierdzenie informacji zawartych w raporcie bieżącym spółki nr 50/20146/11/2014pobierz plik
Załącznik – Pismo biegłego rewidenta6/11/2014pobierz plik
Raport nr 52/2014 – Obroty z GK Arcelormittal na wartość umowy znaczącej4/11/2014pobierz plik
Raport nr 51/2014 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania3/11/2014pobierz plik
Raport nr 50/2014 – Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania3/11/2014pobierz plik
Raport nr 49/2014 – Spełnienie się warunku umowy pomiędzy spółką zależną Passat -Stal S.A. a Konsorcjum Stali S.A.31/10/2014pobierz plik
Raport nr 48/2014 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOWIM SA17/10/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ17/10/2014pobierz plik
Raport nr 47/2014 – Treść uchwał podjętych na ZWZ Bowim SA17/10/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Projekty uchwał na NWZ Spółki „Bowim” S.A.17/10/2014pobierz plik
Załącznik do uchwały nr 3 NWZ „Bowim” S.A. – informacja w sprawie zawarcia umowy nabycia przez „Bowim” SA akcji własnych17/10/2014pobierz plik
Raport nr 46/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta13/10/2014pobierz plik
Raport nr 45/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A.17/09/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki „Bowim” S.A.17/09/2014pobierz plik
Załącznik nr 2 – Projekty uchwał na NWZ Spółki „Bowim” S.A.17/09/2014pobierz plik
Załącznik nr 3 – Informacja – nabycie akcji własnych17/09/2014pobierz plik
Raport nr 44/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/09/2014pobierz plik
Raport nr 43/2014 – Zawarcie aneksu do umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska8/09/2014pobierz plik
Raport nr 42/2014 – Zawarcie aneksów do umów faktoringowych z Bankiem Ochrony Środowiska.8/09/2014pobierz plik
Raport nr 41/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta.14/08/2014pobierz plik
Raport nr 40/2014 – Zawarcie umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o.18/07/2014pobierz plik
Raport nr 39/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta15/07/2014pobierz plik
Raport nr 38/2014 – Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach15/07/2014pobierz plik
Raport nr 37/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta10/07/2014pobierz plik
Raport nr 36/2014 – Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną Passat –Stal S.A24/06/2014pobierz plik
Raport nr 35/2014 – Zmiana Animatora dla akcji Spółki17/06/2014pobierz plik
Raport nr 34/2014 – Obroty z ISD TRADE Sp. z o.o. Spółka komandytowa na wartość umowy znaczącej28/05/2014pobierz plik
Raport nr 33/2014 – Obroty z CMC POLAND Sp. z o.o. na wartość umowy znaczącej28/05/2014pobierz plik
Raport nr 32/2014 – Umorzenie postępowania z powództwa BOWIM przeciwko Konsorcjum Stali19/05/2014pobierz plik
Raport nr 31/2014 – Nabycie akcji własnych przez Emitenta19/05/2014pobierz plik
Raport nr 30/2014 – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Bowim S.A19/05/2014pobierz plik
Raport nr 29/2014 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOWIM SA8/05/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ8/05/2014pobierz plik
Raport nr 28/2014 – Treść uchwał podjętych na ZWZ Bowim SA8/05/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Uchwały podjęte na ZWZ Bowim SA8/05/2014pobierz plik
Raport nr 27/2014 – Cofnięcie powództwa przez BOWIM6/05/2014pobierz plik
Raport nr 26/2014 – Cofnięcie powództwa przez Konsorcjum Stali S.A1/05/2014pobierz plik
Raport nr 25/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM13/04/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013r13/04/2014pobierz plik
Załącznik nr 2 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013r13/04/2014pobierz plik
Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Bowim za 2013r13/04/2014pobierz plik
Załącznik nr 4 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA za 2013r13/04/2014pobierz plik
Załącznik nr 5 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bowim SA za 2013r13/04/2014pobierz plik
Załącznik nr 6 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej GK Bowim za 2013r13/04/2014pobierz plik
Raport nr 24/2014 – Transakcje animatora na akcjach Spółki27/03/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki27/03/2014pobierz plik
Raport nr 23/2014 Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej BOWIM S.A.20/03/2014pobierz plik
Raport nr 22/2014 Transakcje animatora na akcjach Spółki20/03/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki20/03/2014pobierz plik
Raport nr 21/2014 – Transakcje animatora na akcjach Spółki12/03/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki12/03/2014pobierz plik
Raport nr 17/2014/K – Korekta raportu – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu9/03/2014pobierz plik
Raport nr 20/2014 – Zawarcie z Konsorcjum Stali S.A. warunkowej umowy sprzedaż akcji. Ustanowienie zabezpieczeń7/03/2014pobierz plik
Raport nr 19/2014 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOWIM S.A. w dniu 07.03.2014 roku7/03/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA – 07.03.20147/03/2014pobierz plik
Raport nr 18/2014 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej7/03/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Życiorys członka Rady Nadzorczej7/03/2014pobierz plik
Raport nr 17/2014 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu7/03/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Uchwały podjęte przez NWZA BOWIM S.A. – 07.03.14r7/03/2014pobierz plik
Raport nr 16/2014 – Transakcje animatora na akcjach Spółki6/03/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki6/03/2014pobierz plik
Załącznik nr 2 – Transakcje animatora na akcjach Spółki6/03/2014pobierz plik
Raport nr 15/2014 – Transakcje animatora na akcjach Spółki26/02/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki26/02/2014pobierz plik
Raport nr 14/2014 – Transakcje animatora na akcjach Spółki19/02/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki19/02/2014pobierz plik
Raport nr 13/2014 – Transakcje animatora na akcjach Spółki13/02/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki12/02/2014pobierz plik
Raport nr 12/2014 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A.7/02/2014pobierz plik
Raport nr 11/2014 – Transakcje animatora na akcjach Spółki5/02/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki5/02/2014pobierz plik
Raport nr 10/2014 – Transakcje animatora na akcjach Spółki29/01/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki29/01/2014pobierz plik
Raport nr 9/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym27/01/2014pobierz plik
Raport nr 8/2014 Zawarcie umowy z Konsorcjum Stali S.A.24/01/2014pobierz plik
Raport nr 7/2014 Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem PEKAO S.A.23/01/2014pobierz plik
Raport nr 6/2014 – Zawarcie aneksu przedłużającego finansowanie do umowy kredytu zaliczka z PEKAO S.A23/01/2014pobierz plik
Raport nr 5/2014 – Otrzymanie pozwu o zapłatę23/01/2014pobierz plik
Raport nr 4/2014 – Transakcje animatora na akcjach Spółki23/01/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki23/01/2014pobierz plik
Raport nr 3/2014 – Transakcje animatora na akcjach Spółki16/01/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki16/01/2014pobierz plik
Raport nr 2/2014 – Transakcje animatora na akcjach Spółki10/01/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki10/01/2014pobierz plik
Raport nr 1/2014 – Znaczne pakiety akcji7/01/2014pobierz plik
Raport nr 87/2013 – Transakcje animatora na akcjach Spółki2/01/2014pobierz plik
Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki2/01/2014pobierz plik